Label.VerticalTextAlignmentProperty Pole

Definice

Určuje vlastnost VerticalTextAlignment s možností vazby.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty VerticalTextAlignmentProperty;
 staticval mutable VerticalTextAlignmentProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro