Label.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator Metoda

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

double IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator ();
abstract member Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator : unit -> double
override this.Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.FontSizeDefaultValueCreator : unit -> double

Návraty

Double

Implementuje

Platí pro