MenuItem.CommandProperty Pole

Definice

Určuje vlastnost vázanou na příkazy.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty CommandProperty;
 staticval mutable CommandProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro