MenuItem.SetAccelerator(BindableObject, Accelerator) Metoda

Definice

Nastaví akcelerátor pro zadaný objekt s možností vazby.

public static void SetAccelerator (Xamarin.Forms.BindableObject bindable, Xamarin.Forms.Accelerator value);
static member SetAccelerator : Xamarin.Forms.BindableObject * Xamarin.Forms.Accelerator -> unit

Parametry

bindable
BindableObject

Objekt s možností vazby, pro který chcete nastavit přístupové klávesy.

value
Accelerator

Nový akcelerátor pro objekt.

Platí pro