NameScopeExtensions.FindByName<T>(Element, String) Metoda

Definice

Vrátí instanci typu T , který má název name v oboru, který zahrnuje element.

public static T FindByName<T> (this Xamarin.Forms.Element element, string name);
static member FindByName : Xamarin.Forms.Element * string -> 'T

Parametry typu

T

Typ instance najít.

Parametry

element
Element

Prvek v rozsahu vyhledávání.

name
String

Název elementu, který chcete najít.

Návraty

T

Platí pro