View.HorizontalOptions Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví LayoutOptions , který definuje, jak se element získá v cyklu rozložení. Toto je vlastnost s možností vazby.

public Xamarin.Forms.LayoutOptions HorizontalOptions { get; set; }
member this.HorizontalOptions : Xamarin.Forms.LayoutOptions with get, set

Hodnota vlastnosti

LayoutOptions

LayoutOptionsKterý definuje způsob rozložení prvku. Výchozí hodnota je Fill , pokud není uvedeno jinak.

Poznámky

Přiřazení HorizontalOptions mění způsob, jakým je prvek rozložen, když je na ose X k dispozici nadbytečné místo z nadřazeného rozložení. Kromě toho určuje, zda má element spotřebovávat zbylé místo na ose X z nadřazeného rozložení. Je-li více podřízených objektů rozložení nastaveno na hodnotu zvětšit, je místo navíc distribuováno.

Tento příklad vytvoří čtyři zobrazení a přidá je do zásobníku, přičemž každý z nich bude mít jiný způsob.

private View CreateButtons ()
{
 var button1 = new Button {Text = "LeftAligned", HorizontalOptions=LayoutOptions.Start};
 var button2 = new Button {Text = "CenterAligned", HorizontalOptions=LayoutOptions.Center};
 var button3 = new Button {Text = "EndAligned", HorizontalOptions=LayoutOptions.End};
 var button4 = new Button {Text = "Fill", HorizontalOptions=LayoutOptions.Fill};

 StackLayout stack = new StackLayout {
  Children = {
   button1,
   button2,
   button3,
   button4
  }
 };

 return stack;
}

Platí pro