ViewExtensions.LayoutTo(VisualElement, Rectangle, UInt32, Easing) Metoda

Definice

Vrátí úlohu, která usnadňuje hranice VisualElement , které jsou určeny view pro obdélník, který je určen bounds parametrem.

public static System.Threading.Tasks.Task<bool> LayoutTo (this Xamarin.Forms.VisualElement view, Xamarin.Forms.Rectangle bounds, uint length = 250, Xamarin.Forms.Easing easing = default);
static member LayoutTo : Xamarin.Forms.VisualElement * Xamarin.Forms.Rectangle * uint32 * Xamarin.Forms.Easing -> System.Threading.Tasks.Task<bool>

Parametry

view
VisualElement

Zobrazení, na kterém tato metoda funguje.

bounds
Rectangle

Rozsahy rozložení

length
UInt32

Čas (v milisekundách), po kterém se má přechod animovat. Výchozí hodnota je 250.

easing
Easing

Funkce náběhu a doběh, která se má použít pro animaci

Návraty

Task<Boolean>

Platí pro