ViewExtensions.ScaleTo(VisualElement, Double, UInt32, Easing) Metoda

Definice

Vrátí úkol, který škáluje hodnotu VisualElement určenou view na absolutní měřítko scale .

public static System.Threading.Tasks.Task<bool> ScaleTo (this Xamarin.Forms.VisualElement view, double scale, uint length = 250, Xamarin.Forms.Easing easing = default);
static member ScaleTo : Xamarin.Forms.VisualElement * double * uint32 * Xamarin.Forms.Easing -> System.Threading.Tasks.Task<bool>

Parametry

view
VisualElement

Zobrazení, na kterém tato metoda funguje.

scale
Double

Konečné absolutní měřítko.

length
UInt32

Čas (v milisekundách), po kterém se má přechod animovat. Výchozí hodnota je 250.

easing
Easing

Funkce náběhu a doběh, která se má použít pro animaci

Návraty

Task<Boolean>

Platí pro