VisualElement.BatchCommit Metoda

Definice

Signalizuje konec dávky příkazů prvku a že tyto příkazy by nyní měly být potvrzeny.

public void BatchCommit ();
abstract member BatchCommit : unit -> unit
override this.BatchCommit : unit -> unit

Implementuje

Poznámky

Tato metoda pouze zajišťuje, aby byly aktualizace odeslané během dávky potvrzeny. Nezajistí, aby byly před voláním nepotvrzeny.

Platí pro