VisualElement.ChildrenReordered Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že došlo k opětovnému objednání podřízených objektů VisualElement.

public event EventHandler ChildrenReordered;
member this.ChildrenReordered : EventHandler 

Event Type

EventHandler

Platí pro