VisualElement.Focus Metoda

Definice

Attemps pro nastavení fokusu na tento prvek.

public bool Focus ();
member this.Focus : unit -> bool

Návraty

Boolean

true Pokud se fokus klávesnice nastavil na tento prvek; false Pokud volání této metody nenutí změnu fokusu.

Poznámky

Element musí být schopný získat fokus, aby to fungovalo. Volání fokusu na mimo nebo nereálné prvky má nedefinované chování.

Platí pro