VisualElement.Height Vlastnost

Definice

Získá aktuální vykreslenou výšku tohoto prvku. Toto je vlastnost s možností vazby, která je jen pro čtení.

public double Height { get; }
member this.Height : double

Hodnota vlastnosti

Double

Renderered výška tohoto elementu

Poznámky

Výška prvku je nastavena během fáze rozložení.

Platí pro