VisualElement.InvalidateMeasureNonVirtual(InvalidationTrigger) Metoda

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void InvalidateMeasureNonVirtual (Xamarin.Forms.Internals.InvalidationTrigger trigger);
member this.InvalidateMeasureNonVirtual : Xamarin.Forms.Internals.InvalidationTrigger -> unit

Parametry

trigger
InvalidationTrigger

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Atributy

Platí pro