VisualElement.IsNativeStateConsistent Vlastnost

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public bool IsNativeStateConsistent { get; set; }
member this.IsNativeStateConsistent : bool with get, set

Hodnota vlastnosti

Boolean

Implementuje

Atributy

Platí pro