VisualElement.Measure(Double, Double, MeasureFlags) Metoda

Definice

Vrátí minimální velikost, kterou vizuální prvek potřebuje, aby se mohl zobrazit na zařízení.

public Xamarin.Forms.SizeRequest Measure (double widthConstraint, double heightConstraint, Xamarin.Forms.MeasureFlags flags = Xamarin.Forms.MeasureFlags.None);
member this.Measure : double * double * Xamarin.Forms.MeasureFlags -> Xamarin.Forms.SizeRequest

Parametry

widthConstraint
Double

Navrhované omezení maximální šířky pro vizuální prvek, který se má vykreslit.

heightConstraint
Double

Navrhované omezení maximální výšky pro vizuální prvek, který se má vykreslit.

flags
MeasureFlags

Hodnota, která určuje, zda jsou do vracené velikosti zahrnuty okraje.

Návraty

SizeRequest

Minimální velikost, kterou vizuální prvek potřebuje, aby se mohl zobrazit na zařízení.

Poznámky

Pokud minimální velikost, kterou prvek vizuálu potřebuje k zobrazení na zařízení, je větší, než může být součástí widthConstraint a heightConstraint , návratová hodnota může představovat obdélník, který je větší v obou nebo obou těchto parametrech.

Platí pro