VisualElement.MinimumWidthRequest Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která přepíše minimální šířku, kterou bude element během rozložení požadovat.

public double MinimumWidthRequest { get; set; }
member this.MinimumWidthRequest : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Minimální šířka, kterou element vyžaduje. Výchozí hodnota je-1.

Poznámky

MinimumWidthRequest se používá k přepsání výsledků volání GetSizeRequest(Double, Double) nastavením vlastnosti minimální šířky. To způsobí, že zpracování přetečení zmenší tento prvek na svou minimální šířku před prvky, které nemají nastavenu minimální velikost.

Následující příklad nastaví MinimumWidthRequest tak, aby bylo možné zmenšit obraz pod jeho normální velikost.

void Build (string veryLongString)
{
 var label = new Label {Text = veryLongString};
 var image = new Image {Source = "image500x500.png"};

 image.MinimumWidthRequest = 20;
 Content = new StackLayout {
  Orientation = StackOrientation.Horizontal,
  Children {
   label,
   image
  }
 };
}

Platí pro