VisualElement.NativeSizeChanged Metoda

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void NativeSizeChanged ();
abstract member NativeSizeChanged : unit -> unit
override this.NativeSizeChanged : unit -> unit

Implementuje

Atributy

Platí pro