VisualElement.OnMeasure(Double, Double) Metoda

Definice

Metoda, která je volána, když dojde k měření rozložení.

protected virtual Xamarin.Forms.SizeRequest OnMeasure (double widthConstraint, double heightConstraint);
abstract member OnMeasure : double * double -> Xamarin.Forms.SizeRequest
override this.OnMeasure : double * double -> Xamarin.Forms.SizeRequest

Parametry

widthConstraint
Double

Omezení šířky pro požadavek.

heightConstraint
Double

Omezení výšky pro požadavek.

Návraty

SizeRequest

Platí pro