VisualElement.Scale Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví faktor měřítka použitý pro element.

public double Scale { get; set; }
member this.Scale : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Faktor měřítka elementu. Výchozí hodnota je 1,0.

Poznámky

Měřítko se aplikuje relativně k AnchorX a AnchorY .

Platí pro