VisualElement.ScaleX Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu měřítka, která se má použít pro směr X.

public double ScaleX { get; set; }
member this.ScaleX : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Hodnota měřítka, která se má použít pro směr X.

Platí pro