VisualElement.ScaleY Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu měřítka, která se má použít pro směr Y.

public double ScaleY { get; set; }
member this.ScaleY : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Hodnota měřítka, která se má použít pro směr Y.

Platí pro