VisualElement.WidthRequest Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví přepsání požadované šířky tohoto elementu.

public double WidthRequest { get; set; }
member this.WidthRequest : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Šířka, kterou tento prvek chce.

Poznámky

WidthRequest nezmění hranice VisualElement okamžitě, ale nastavením WidthRequest se změní výsledek volání na GetSizeRequest, což pak změní konečnou velikost, kterou prvek během cyklu rozložení obdrží.

Platí pro