Provádění řetězcových operací nezávislých na jazykové verzi v polích

Přetížení Array.Sort metod a Array.BinarySearch provádějí řazení zohledňující jazykovou verzi ve výchozím nastavení pomocí Thread.CurrentCulture Vlastnosti. Výsledky závislé na jazykové verzi vracené těmito metodami se mohou v důsledku rozdílů v pořadí řazení lišit podle jazykové verze. Chcete-li eliminovat chování zohledňující jazykovou verzi, použijte jedno z přetížení této metody, která přijímá comparer parametr. comparerParametr určuje IComparer implementaci, která se má použít při porovnávání prvků v poli. Pro parametr zadejte vlastní třídu pro invariantní porovnávání, která používá CultureInfo.InvariantCulture . Příklad vlastní invariantní třídy porovnávání je k dispozici v tématu "použití třídy SortedList" v tématu provádění řetězcových operací nezávislých na jazykové verzi v tématu kolekce .

Poznámka

Předávání CultureInfo. InvariantCulture metodě porovnání provádí porovnání nezávislé na jazykové verzi. Nezpůsobuje ale nelingvistické porovnání, například pro cesty k souboru, klíče registru a proměnné prostředí. Ani to nepodporuje rozhodnutí o zabezpečení na základě výsledku porovnání. Pro nelingvistické porovnání nebo podporu pro rozhodování o zabezpečení na základě výsledků by aplikace měla používat metodu porovnání, která přijímá StringComparison hodnotu. Aplikace by se měla předat Ordinal .

Viz také