Seznamte se s nástroji .NET a .NET SDK. Prohlédněte si tyto kurzy.

Následující kurzy ukazují, jak vyvíjet konzolové aplikace a knihovny pro .NET Core, .NET 5 a novější verze. Další typy aplikací najdete v kurzech pro zahájení práce s .NET.

Použití Visual Studio

Použití Visual Studio kódu

Pokud chcete použít kód nebo jiný editor kódu, zvolte Visual Studio tyto kurzy. Všechny používají rozhraní příkazového řádku pro vývojové úlohy .NET Core, takže všechny kromě kurzu ladění je možné použít s libovolným editorem kódu.

Použití Visual Studio pro Mac

Pokročilá témata