Obecná struktura programu v C#

Programy jazyka C# se skládají z jednoho nebo více souborů. Každý soubor obsahuje nula nebo více oborů názvů. Obor názvů obsahuje typy, jako jsou třídy, struktury, rozhraní, výčty a delegáty nebo jiné obory názvů. Následující příklad je kostra programu jazyka C#, která obsahuje všechny tyto prvky.

// A skeleton of a C# program
using System;

// Your program starts here:
Console.WriteLine("Hello world!");

namespace YourNamespace
{
  class YourClass
  {
  }

  struct YourStruct
  {
  }

  interface IYourInterface
  {
  }

  delegate int YourDelegate();

  enum YourEnum
  {
  }

  namespace YourNestedNamespace
  {
    struct YourStruct
    {
    }
  }
}

Předchozí příklad používá příkazy nejvyšší úrovně pro vstupní bod programu. Tato funkce byla přidána v jazyce C# 9. Před jazykem C# 9 byl vstupní bod statickou metodou s názvem Main, jak je znázorněno v následujícím příkladu:

// A skeleton of a C# program
using System;
namespace YourNamespace
{
  class YourClass
  {
  }

  struct YourStruct
  {
  }

  interface IYourInterface
  {
  }

  delegate int YourDelegate();

  enum YourEnum
  {
  }

  namespace YourNestedNamespace
  {
    struct YourStruct
    {
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Your program starts here...
      Console.WriteLine("Hello world!");
    }
  }
}

O těchto programových prvcích se dozvíte v části typy průvodce základy:

Specifikace jazyka C#

Další informace najdete v tématu Základní koncepty ve specifikaci jazyka C#. Specifikace jazyka je úplným a rozhodujícím zdrojem pro syntaxi a použití jazyka C#.