Chyba kompilátoru CS1029

#error: 'text'

Zobrazí text chyby definované pomocí direktivy #error.

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit uživatelem definovanou chybu:

// CS1029.cs
class Sample
{
   static void Main()
   {
      #error Let's give an error here   // CS1029
   }
}

Kompilace vytvoří následující výstup:

example.cs(9,8): error CS1029: #error: 'Let's give an error here   // CS1029  '