Odkazové typy (Referenční příručka jazyka C#)

V jazyce C# existují dva druhy typů: typy odkazu a typy hodnoty. Proměnné typů odkazu ukládají odkazy na data (objekty), zatímco proměnné typů hodnoty data přímo obsahují příslušná data. V případě typů odkazu mohou dvě proměnné odkazovat na stejný objekt. Operace v rámci jedné proměnné tedy mohou ovlivňovat objekt odkazovaný jinou proměnnou. U typů hodnot má každá proměnná vlastní kopii dat a není možné, aby operace s jednou proměnnou ovlivnily druhou proměnnou (s výjimkou in, ref a out proměnných parametrů; viz v tématu , ref a out modifikátor parametrů).

Pro deklaraci typů odkazu se používají následující klíčová slova:

Jazyk C# nabízí také následující vestavěné typy odkazu:

Viz také