Instalace rozhraní .NET Framework pro vývojářeInstall the .NET Framework for developers

.NET je nedílnou součástí mnoha aplikace běžící na Windows a poskytuje běžné funkce pro spouštění těchto aplikací..NET is an integral part of many apps running on Windows and provides common functionality for those apps to run. Pro vývojáře v rozhraní .NET Framework poskytuje komplexní a konzistentní programovací model pro vytváření aplikací, které mají vizuálně přitažlivé uživatelské prostředí a bezproblémovou a bezpečnou komunikaci.For developers, the .NET Framework provides a comprehensive and consistent programming model for building apps that have visually stunning user experiences and seamless and secure communication.

Poznámka

Toto téma je určeno pro vývojáři chtějí buď nainstalovat rozhraní .NET Framework na svůj vlastní systém nebo kteří chtějí nainstalovat pomocí svých aplikací.This topic is intended for developers who either want to install the .NET Framework on their own system or who want to install it with their applications. Pro uživatelé uvažujete o instalaci rozhraní .NET Framework naleznete v jednotlivých tématech, které popisují instalaci rozhraní .NET Framework na konkrétní operační systémy, jako například nainstalovat rozhraní .NET Framework v systému Windows 10 a Windows Server 2016.For users interested in installing the .NET Framework, see the individual topics that discuss installing the .NET Framework on specific operating systems, such as Install the .NET Framework on Windows 10 and Windows Server 2016.

Tento článek obsahuje odkazy na instalaci z rozhraní .NET Framework 4.5 na všechny verze rozhraní .NET Framework Rozhraní .NET framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 ve vašem počítači.This article provides links for installing all versions of the .NET Framework from the .NET Framework 4.5 to the Rozhraní .NET framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 on your computer. Pokud jste vývojář, můžete také použít tyto odkazy ke stažení a redistribuci rozhraní .NET Framework s vaší aplikací.If you're a developer, you can also use these links to download and redistribute the .NET Framework with your apps. Informace o nasazení na verzi rozhraní .NET Framework s vaší aplikací naleznete v tématu rozhraní .NET Framework – Průvodce nasazením pro vývojáře.For information on deploying a version of the .NET Framework with your app, see .NET Framework deployment guide for developers.

Důležité

Vzhledem k tomu, že jsou na místě aktualizace rozhraní .NET Framework 4 všechny verze rozhraní .NET Framework, takže jenom na jedné 4.x verzi mohou existovat v systému.All .NET Framework versions since .NET Framework 4 are in-place updates, so only a single 4.x version can be present on a system. Kromě toho jsou nainstalovány na některé verze operačního systému Windows konkrétní verze rozhraní .NET Framework.In addition, particular versions of the .NET Framework are pre-installed on some versions of the Windows operating system. To znamená, že:This means that:

 • Pokud je v počítači již nainstalována novější verze 4.x, nelze nainstalovat předchozí verze 4.x.If there's a later 4.x version installed on the machine already, you can't install a previous 4.x version.
 • Pokud se na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework předem nainstalovaný operační systém, nelze nainstalovat předchozí verze 4.x na stejném počítači.If the OS comes pre-installed with a particular .NET Framework version, you can't install a previous 4.x version on the same machine.
 • Pokud nainstalujete novější verzi, nemusíte nejdřív odinstalovat předchozí verzi.If you install a later version, you don't have to first uninstall the previous version.

Další informace o verzích rozhraní .NET Framework a jak určit, jaké verze jsou nainstalovány v počítači, naleznete v tématu verze a závislosti a jak: Zjištění nainstalovaných verzí rozhraní .NET Framework.For more information about versions of the .NET Framework and how to determine which versions are installed on a computer, see Versions and Dependencies and How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed.

Poznámka

Informace o rozhraní .NET Framework 3.5 najdete v tématu nainstalovat rozhraní .NET Framework 3.5 v systému Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8.For information on the .NET Framework 3.5, see Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8.

Použijte následující tabulku pro rychlé odkazy nebo si přečtěte další podrobnosti.Use the following table for quick links, or read further for details. Požadavky na systém pro rozhraní .NET Framework před instalací najdete v tématu požadavky na systém.To view the system requirements for the .NET Framework before installation, see System Requirements. Pomoc při řešení potíží, najdete v části Poradce při potížích s.For help with troubleshooting, see Troubleshooting.

Verze rozhraní .NET Framework.NET Framework version Instalace pro vývojářeDeveloper installation Distribuovatelné součásti instalaceRedistributable installation Podpora platforemPlatform support
4.7.24.7.2 Rozhraní .NET framework 4.7.2 Developer Pack.NET Framework 4.7.2 Developer Pack Webová instalační služba Stažení softwaru 4.7.2Download Center 4.7.2 web installer

Stažení softwaru 4.7.2 offline instalační programDownload Center 4.7.2 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 10. října 2018 UpdateWindows 10 October 2018 Update
Aktualizace Windows 10. dubna 2018Windows 10 April 2018 Update
Windows Server. 2019Windows Server 2019
Windows Server verze 1809Windows Server, Version 1809
Windows Server, Version 1803Windows Server, Version 1803

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 Fall Creators UpdateWindows 10 Fall Creators Update
Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update
Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server verze 1709 a staršíWindows Server, version 1709 and earlier

(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.7.14.7.1 .NET Framework 4.7.1 Developer PackNET Framework 4.7.1 Developer Pack Stránka pro 4.7.1 stažení webové instalační služby systémuDownload page for 4.7.1 web installer

Stránka pro 4.7.1 stažení offline instalační programDownload page for 4.7.1 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 10 Fall Creators UpdateWindows 10 Fall Creators Update
Windows Server verze 1709Windows Server, version 1709

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update
Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2016 a staršíWindows Server 2016 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.74.7 .NET Framework 4.7 Developer PackNET Framework 4.7 Developer Pack Stáhněte si stránku pro 4.7 Webová instalační službaDownload page for 4.7 web installer

Stáhněte si stránku pro 4.7 offline instalační programDownload page for 4.7 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2016 a staršíWindows Server 2016 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.6.24.6.2 .NET Framework 4.6.2 Developer PackNET Framework 4.6.2 Developer Pack Stránka pro 4.6.2 stažení webové instalační služby systémuDownload page for 4.6.2 web installer

Stránka pro 4.6.2 stažení offline instalační programDownload page for 4.6.2 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 November UpdateWindows 10 November Update
Windows 10Windows 10
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a dřívějších verzíWindows Server 2012 R2 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.6.14.6.1 .NET Framework 4.6.1 Developer PackNET Framework 4.6.1 Developer Pack Stránka pro 4.6.1 stažení webové instalační služby systémuDownload page for 4.6.1 web installer

Stránka pro 4.6.1 stažení offline instalační programDownload page for 4.6.1 offline installer
Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10Windows 10
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a dřívějších verzíWindows Server 2012 R2 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.64.6 Součástí sady Visual Studio 2015.Included in Visual Studio 2015.

Microsoft .NET Framework 4.6 targeting packMicrosoft .NET Framework 4.6 targeting pack
Stáhněte si stránku pro 4.6 Webová instalační službaDownload page for 4.6 web installer

Stáhněte si stránku pro 4.6 offline instalační programDownload page for 4.6 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 10Windows 10
Visual Studio 2015Visual Studio 2015

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a dřívějších verzíWindows Server 2012 R2 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.5.24.5.2 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Developer PackMicrosoft .NET Framework 4.5.2 Developer Pack

Pro použití se službou Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 nebo jiná Integrovaná vývojová prostředíFor use with Visual Studio 2013, Visual Studio 2012, or other IDEs
Stránka pro 4.5.2 stažení webové instalační služby systémuDownload page for 4.5.2 web installer

Stránka pro 4.5.2 stažení offline instalační programDownload page for 4.5.2 offline installer
Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a dřívějších verzíWindows Server 2012 R2 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.5.14.5.1 Microsoft .NET Framework 4.5.1 Developer PackMicrosoft .NET Framework 4.5.1 Developer Pack

Pro použití se službou Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 nebo jiná Integrovaná vývojová prostředíFor use with Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 or other IDEs
Stránka pro stahování 4.5.1 Webová instalační službaDownload page for 4.5.1 web installer

Stránka pro stahování 4.5.1 offline instalační programDownload page for 4.5.1 offline installer
Součástí:Included in:

Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Visual Studio 2013Visual Studio 2013

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

Windows 8Windows 8 a staršíand earlier
Windows Server 2012Windows Server 2012 a staršíand earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.54.5 Zahrnuté v sadě Visual Studio 2012Included in Visual Studio 2012

Také k dispozici jako součást sady SDK pro Windows 8Also available as part of the Windows 8 SDK
Stáhněte si stránky pro webové instalační služby 4.5Download page for 4.5 web installer Součástí:Included in:

Windows 8Windows 8
Windows Server 2012Windows Server 2012
Visual Studio 2012Visual Studio 2012

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

Windows 7 a staršíWindows 7 and earlier
Windows Server 2008 SP2 a staršíWindows Server 2008 SP2 and earlier
(Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)

Můžete nainstalovat Developer Pack na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework, pokud je k dispozici na všech podporovaných platformách.You can install the Developer Pack for a specific version of the .NET Framework, if one is available, on all supported platforms.

Můžete nainstalovat Web nebo Offline instalační program na:You can install the Web or Offline installer on:

 • Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier

 • Windows Server 2012 R2 a dřívějších verzíWindows Server 2012 R2 and earlier

Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém.For a full list, see System Requirements.

Obecný úvod k rozhraní .NET Framework pro uživatele a vývojáře naleznete v tématu Začínáme.For a general introduction to the .NET Framework for both users and developers, see Getting Started. Informace o nasazení rozhraní .NET Framework s vaší aplikací, najdete v článku Průvodce nasazením.For information about deploying the .NET Framework with your app, see the deployment guide. Přečtěte si informace o architektuře a klíčových funkcích rozhraní .NET Framework, najdete v článku přehled.To read about the architecture and key features of the .NET Framework, see the overview.

Možnosti instalaceInstallation choices

Vývojář targeting pack pro vývoj pro nejnovější verzi rozhraní .NET Framework v sadě Visual Studio nebo jiné vývojové prostředí nainstalovat nebo stáhnout rozhraní .NET Framework, distribuovatelné součásti pro rozdělení dat s vaší aplikace nebo ovládacího prvku.Install a developer targeting pack to develop against the most recent version of the .NET Framework in Visual Studio or another development environment, or download the .NET Framework redistributable for distribution with your app or control.

Chcete-li nainstalovat rozhraní .NET Framework Developer Pack nebo Targeting PackTo install the .NET Framework Developer Pack or Targeting Pack

A targeting pack umožníte tím aplikaci cílení na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework při vývoji v sadě Visual Studio a jiných vývojových prostředích.A targeting pack lets your app target a specific version of the .NET Framework when developing in Visual Studio and some other development environments. A developer pack obsahuje konkrétní verzi rozhraní .NET Framework a její související SDK společně s jeho odpovídající sady targeting pack.A developer pack includes a specific version of the .NET Framework and its accompanying SDK along with its corresponding targeting pack.

Sadu Nástroje pro vývojáře pro rozhraní .NET Framework 4.5.1 a 4.5.2 targeting pack pro rozhraní .NET Framework 4.6 a developer pack pro rozhraní .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 nebo 4.7.2 poskytuje konkrétní verzi rozhraní .NET Framework na referenčních sestavení sady jazykové sady a soubory IntelliSense pro použití v integrovaném vývojovém prostředí, jako je Visual Studio.The developer pack for the .NET Framework 4.5.1 or 4.5.2, the targeting pack for the .NET Framework 4.6, and the developer pack for the .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, or 4.7.2 provides a particular .NET Framework's version of the reference assemblies, language packs, and IntelliSense files for use in an integrated development environment such as Visual Studio. Pokud používáte Visual Studio developer pack nebo targeting pack nainstalovaná verze rozhraní .NET Framework také přidá do cílové možnosti při vytváření nového projektu.If you are using Visual Studio, the developer pack or targeting pack also adds the installed version of the .NET Framework to the target choices when you create a new project. Vyberte jednu z následujících možností:Choose one of the following:

Na stránce pro stahování aktualizací Service pack pro vývojáře, zvolte Stáhnout.From the developer pack download page, choose Download. Dále vyberte spustit nebo Uložita postupujte podle pokynů po zobrazení výzvy.Next choose Run or Save, and follow the instructions when prompted. Můžete také nainstalovat developer pack nebo tak, že ji vyberete volitelné součásti v targeting pack pro konkrétní verzi rozhraní .NET Framework vývoj desktopových aplikací .NET úloh ve Visual Studio Installer, jako Následující obrázek ukazuje.You can also install the developer pack or targeting pack for a specific version of the .NET Framework by selecting it from the optional components in the .NET desktop development workload in the Visual Studio Installer, as the following figure shows.

Instalační program sady Visual Studio s úlohou vývoj desktopových aplikací .NET

Při cílení na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework, vaše aplikace je sestavena pomocí referenčních sestavení, které jsou součástí této verze developer pack.When you target a particular version of the .NET Framework, your application is built by using the reference assemblies that are included with that version's developer pack. Za běhu jsou vyřešeny sestavení z globální mezipaměti sestavení a nepoužívají se referenční sestavení.At runtime, assemblies are resolved from the Global Assembly Cache, and the reference assemblies are not used.

Při sestavování aplikace ze sady Visual Studio nebo pomocí nástroje MSBuild z příkazového řádku, MSBuild může zobrazit chyba MSB3644 "Referenční sestavení pro architekturu"verzi rozhraní framework"nebyly nalezeny."When building an application from Visual Studio or using MSBuild from the command line, MSBuild may display error MSB3644, "The reference assemblies for framework "framework-version" were not found." Chcete-li vyřešit chybu, stáhněte developer pack nebo targeting pack pro danou verzi rozhraní .NET Framework.To address the error, download the developer pack or the targeting pack for that version of the .NET Framework.

Instalace a stažení rozhraní .NET Framework, distribuovatelné součástiTo install or download the .NET Framework redistributable

Instalační programy stáhnou součásti rozhraní .NET Framework pro aplikaci nebo ovládací prvek, který se zaměřuje na tyto verze rozhraní .NET Framework.Installers download the .NET Framework components for an app or control that targets those versions of the .NET Framework. Tyto komponenty musí být nainstalována na každém počítači, kde běží aplikace nebo ovládacího prvku.These components must be installed on each computer where the app or control runs. Tyto instalační programy jsou šiřitelné, takže je možné je zahrnout v instalačním programu pro vaši aplikaci.These installers are redistributable, so you can include them in the setup program for your app.

Stránka ke stažení je k dispozici v několika jazycích, ale většina soubory ke stažení jsou k dispozici v angličtině pouze.The download page is provided in several languages, but most of the downloads are provided in English only. Pro další jazykovou podporu musíte nainstalovat jazykovou sadu.For additional language support, you must install a language pack.

K dispozici jsou dva typy Distribuovatelný instalační programy:Two types of redistributable installers are available:

 • Webová instalační služba (webový samozavaděč) stáhne požadované součásti a jazykovou sadu, která odpovídá operačnímu systému instalačního počítače z webu.Web installer (web bootstrapper) downloads the required components and the language pack that matches the operating system of the installation computer from the web. Tento balíček je mnohem menší než offline instalační program ale vyžaduje konzistentní připojení k Internetu.This package is much smaller than the offline installer but requires a consistent Internet connection. Můžete stáhnout samostatné jazykové sady k instalaci podpory dalších jazyků.You can download the standalone language packs to install additional language support.

 • Offline instalační program (samostatně redistribuovatelný) obsahuje všechny součásti potřebné pro instalaci rozhraní .NET Framework, ale neobsahuje jazykové sady.Offline installer (standalone redistributable) contains all the required components for installing the .NET Framework but doesn't contain language packs. Tento soubor ke stažení je větší než webová instalační služba.This download is larger than the web installer. Instalátor offline nevyžaduje připojení k Internetu.The offline installer doesn't require an Internet connection. Po spuštění offline instalátoru můžete stáhnout samostatné jazykové sady k instalaci podpory jazyků.After you run the offline installer, you can download the standalone language packs to install language support. Tento instalátor offline použijte, pokud nelze spoléhat na konzistentní připojení k Internetu.Use the offline installer if you can't rely on having a consistent Internet connection.

Web a instalační programy jsou určeny pro počítače s x86 a x64 (viz požadavky na systém), ale nepodporují počítače s procesorem Itanium.Both web and offline installers are designed for x86-based and x64-based computers (see system requirements), but do not support Itanium-based computers.

 1. Otevřete stránku ke stažení pro verzi rozhraní .NET Framework, kterou chcete nainstalovat:Open the download page for the .NET Framework version you want to install:

 2. Vyberte jazyk pro stránku ke stažení.Select the language for the download page. Tato možnost nebude stahovat lokalizované prostředky rozhraní .NET Framework. ovlivní pouze text zobrazený na stránce pro stahování.This option does not download the localized resources of the .NET Framework; it only affects the text displayed on the download page.

 3. Zvolte Stáhnout.Choose Download.

 4. Pokud se zobrazí výzva, vyberte odpovídající systém v architektuře stahování a pak zvolte Další.If prompted, select the download that matches your system architecture, and then choose Next.

 5. Jakmile se zobrazí výzva ke stažení provést jeden z následujících akcí:When the download prompt appears do ONE of the following:

  • Pokud chcete nainstalovat rozhraní .NET Framework v počítači, zvolte spustita potom postupujte podle pokynů na obrazovce.If you want to install the .NET Framework on your computer, choose Run, and then follow the prompts on your screen.

  • Pokud chcete stáhnout rozhraní .NET Framework pro redistribuci, zvolte Uložita potom postupujte podle pokynů na obrazovce.If you want to download the .NET Framework for redistribution, choose Save, and then follow the prompts on your screen.

 6. Pokud chcete stáhnout prostředky pro další jazyky, postupujte podle pokynů v další části a nainstalovat jeden nebo více jazykových sad.If you want to download resources for additional languages, follow the instructions in the next section to install one or more language packs.

Poznámka

Pokud zaznamenáte jakékoli problémy během instalace, přečtěte si téma Poradce při potížích s.If you encounter any problems during the installation, see Troubleshooting.

Poznámky k instalaci:Installation notes:

 • .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 a 4.5.2, jakož i .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 a 4.7.2 jsou aktualizace na místě .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.The .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 and 4.5.2, as well as the .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, and 4.7.2 are in-place updates to the .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.

 • .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, Jeho vydání, přejděte .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 a jeho verze a rozhraní .NET Framework 4.7 a jeho verze nahradit .NET Framework 4.NET Framework 4.The .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, its point releases, the .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 and its point releases, and the .NET Framework 4.7 and its point releases replace the .NET Framework 4.NET Framework 4. Při instalaci těchto verzí systému, který má .NET Framework 4.NET Framework 4 nainstalované, sestavení se nahradí.When you install these versions on a system that has the .NET Framework 4.NET Framework 4 installed, the assemblies are replaced.

 • Odinstalace .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, jeho vydání, přejděte .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 a jeho vydání, nebo rozhraní .NET Framework 4.7 a jeho bod uvolní také odebere existující .NET Framework 4.NET Framework 4 soubory.Uninstalling the .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, its point releases, the .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 and its point releases, or the .NET Framework 4.7 and its point releases also removes pre-existing .NET Framework 4.NET Framework 4 files. Pokud chcete přejít zpět .NET Framework 4.NET Framework 4, nainstalujte ho a všechny aktualizace.If you want to go back to the .NET Framework 4.NET Framework 4, you must reinstall it and any updates to it. (Viz instalace rozhraní .NET Framework 4.)(See Installing the .NET Framework 4.)

 • Musíte mít pověření správce k instalaci .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, jeho bod vydané verze, rozhraní .NET Framework 4.6 a jeho novější vydání a rozhraní .NET Framework 4.7 a jeho vydání bodu.You must have administrative credentials to install the .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, its point releases, the .NET Framework 4.6 and its point releases, and the .NET Framework 4.7 and its point release.

 • Rozhraní .NET Framework 4.5 redistributable byl aktualizován na 9. října 2012 Chcete-li opravit problém související s nesprávným časovým razítkem v digitálním certifikátu, která způsobila digitální podpis souborů vytvořila a podepsala společnost Microsoft vyprší předčasně ukončen.The .NET Framework 4.5 redistributable was updated on October 9, 2012 to correct an issue related to an improper timestamp on a digital certificate, which caused the digital signature on files produced and signed by Microsoft to expire prematurely. Pokud jste dříve nainstalovali rozhraní .NET Framework 4.5 redistributable package s datem 16. srpna 2012, doporučujeme aktualizovat kopii nejnovější redistributovatelnou z Microsoft Download Center.If you previously installed the .NET Framework 4.5 redistributable package dated August 16, 2012, we recommend that you update your copy with the latest redistributable from the Microsoft Download Center. Další informace o tomto problému najdete v tématu Microsoft Security Advisory 2749655 a znalostní báze Knowledge Base 2770445.For more information about this issue, see Microsoft Security Advisory 2749655 and Knowledge Base article 2770445.

Chcete-li nainstalovat jazykové sadyTo install language packs

Jazykové sady jsou spustitelné soubory, které obsahují lokalizované prostředky pro podporované jazyky (například přeložené chybové zprávy a texty uživatelského rozhraní).Language packs are executable files that contain the localized resources (such as translated error messages and UI text) for supported languages. Pokud nenainstalujete jazykovou sadu, zobrazí se chybové zprávy rozhraní .NET Framework a další texty v angličtině.If you don't install a language pack, .NET Framework error messages and other text are displayed in English. Všimněte si, že webová instalační služba automaticky nainstaluje jazykový balíček, který odpovídá operačnímu systému, ale další jazykové sady si můžete stáhnout do počítače.Note that the web installer automatically installs the language pack that matches your operating system, but you can download additional language packs to your computer. Offline instalační programy neobsahují žádné jazykové sady.The offline installers don’t include any language packs.

Důležité

Jazykové sady neobsahují součásti rozhraní .NET Framework, které jsou nutné ke spuštění aplikace, takže před instalací jazykové sady je nutné spustit web nebo offline instalační program.The language packs don't contain the .NET Framework components that are required to run an app, so you must run the web or offline installer before you install a language pack. Pokud jste již nainstalovali jazykovou sadu, odinstalujte ho, nainstalujte rozhraní .NET Framework a opětovnou instalací této jazykové sady.If you have already installed a language pack, uninstall it, install the .NET Framework, and then reinstall the language pack.

 1. Otevřete stránku ke stažení language pack pro verzi rozhraní .NET Framework, kterou jste nainstalovali:Open the language pack download page for the .NET Framework version you've installed:

 2. V seznamu jazyků vyberte jazyk, který chcete stáhnout a počkejte několik sekund pro stránku znovu načte v daném jazyce.In the language list, choose the language you want to download, and wait a few seconds for the page to reload in that language.

 3. Zvolte Stáhnout.Choose Download.

V následující tabulce jsou uvedeny podporované jazyky.The following table lists the supported languages.

JazykLanguage Jazyková verzeCulture
ArabštinaArabic arar
ČeštinaCzech cscs
dánštinaDanish dada
HolandštinaDutch nlnl
FinštinaFinnish fifi
Angličtina (USA)English (USA) en-USen-US
FrancouzštinaFrench frfr
NěmčinaGerman dede
ŘečtinaGreek elel
HebrejštinaHebrew muhe
MaďarštinaHungarian huhu
ItalštinaItalian itit
JaponštinaJapanese Japonskoja
KorejštinaKorean Koko
norštinaNorwegian Neno
PolštinaPolish plpl
Portugalština (Brazílie)Portuguese (Brazil) pt-BRpt-BR
Portugalština (Portugalsko)Portuguese (Portugal) pt-PTpt-PT
RuštinaRussian ruru
Zjednodušená čínštinaSimplified Chinese zh-CHSzh-CHS
ŠpanělštinaSpanish eses
švédštinaSwedish svsv
Tradiční čínštinaTraditional Chinese zh-CHTzh-CHT
TurečtinaTurkish trtr

Další krokyNext steps

Viz také:See also