Instalace .NET Framework pro vývojářeInstall the .NET Framework for developers

.NET je nedílnou součástí mnoha aplikací běžících na Windows a poskytuje společné funkce pro spouštění těchto aplikací..NET is an integral part of many apps running on Windows and provides common functionality for those apps to run. Pro vývojáře .NET Framework poskytuje komplexní a konzistentní programovací model pro vytváření aplikací, které mají vizuálně působivé uživatelské prostředí a bezproblémové a zabezpečené komunikace.For developers, the .NET Framework provides a comprehensive and consistent programming model for building apps that have visually stunning user experiences and seamless and secure communication.

Poznámka

Toto téma je určené pro vývojáře , kteří chtějí nainstalovat .NET Framework do svého vlastního systému, nebo si ho chtějí nainstalovat s aplikacemi.This topic is intended for developers who either want to install the .NET Framework on their own system or who want to install it with their applications. Pro uživatele , kteří mají zájem o instalaci .NET Framework, přečtěte si jednotlivá témata týkající se instalace .NET Framework na konkrétní operační systémy, jako je například instalace .NET Framework ve Windows 10 a Windows Server 2016.For users interested in installing the .NET Framework, see the individual topics that discuss installing the .NET Framework on specific operating systems, such as Install the .NET Framework on Windows 10 and Windows Server 2016.

Tento článek obsahuje odkazy na instalaci všech verzí .NET Framework z .NET Framework 4,5 až do .NET Framework 4,8 v počítači.This article provides links for installing all versions of the .NET Framework from .NET Framework 4.5 to .NET Framework 4.8 on your computer. Pokud jste vývojář, můžete tyto odkazy použít také ke stažení a distribuci .NET Framework s vašimi aplikacemi.If you're a developer, you can also use these links to download and redistribute the .NET Framework with your apps. Informace o nasazení verze .NET Framework s vaší aplikací najdete v Průvodci nasazením .NET Framework pro vývojáře.For information on deploying a version of the .NET Framework with your app, see .NET Framework deployment guide for developers.

Důležité

Vzhledem k tomu, že jsou aktualizace nahrazující rozhraní .NET Framework 4 všechny verze rozhraní .NET Framework, tak jenom jeden 4.x verze může být k dispozici v systému.All .NET Framework versions since .NET Framework 4 are in-place updates, so only a single 4.x version can be present on a system. Kromě toho konkrétní verze rozhraní .NET Framework jsou předem nainstalované na některých verzích operačního systému Windows.In addition, particular versions of the .NET Framework are pre-installed on some versions of the Windows operating system. To znamená, že:This means that:

 • Pokud je v počítači již nainstalována novější verze 4.x, nejde instalaci předchozí verze 4.x.If there's a later 4.x version installed on the machine already, you can't install a previous 4.x version.
 • Pokud operační systém je dodávána s konkrétní verzí rozhraní .NET Framework, nejde instalaci předchozí verze 4.x ve stejném počítači.If the OS comes pre-installed with a particular .NET Framework version, you can't install a previous 4.x version on the same machine.
 • Pokud nainstalujete novější verzi, není nutné nejprve odinstalovat předchozí verzi.If you install a later version, you don't have to first uninstall the previous version.

Další informace o verzích .NET Framework a o tom, jak určit, které verze jsou nainstalovány v počítači, naleznete v tématu verze a závislosti a Postupy: určení, které verze .NET Framework jsou nainstalovány.For more information about versions of the .NET Framework and how to determine which versions are installed on a computer, see Versions and Dependencies and How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed.

Poznámka

Informace o .NET Framework 3,5 najdete v tématu instalace .NET Framework 3,5 ve Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8.For information on the .NET Framework 3.5, see Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8.

Použijte následující tabulku pro rychlé odkazy nebo si přečtěte podrobnosti.Use the following table for quick links, or read further for details. Chcete-li zobrazit požadavky na systém pro .NET Framework před instalací, přečtěte si téma požadavky na systém.To view the system requirements for the .NET Framework before installation, see System Requirements. Pomoc při řešení potíží najdete v tématu řešení potíží.For help with troubleshooting, see Troubleshooting.

Verze rozhraní .NET Framework.NET Framework version Instalace pro vývojářeDeveloper installation Redistribuovatelná instalaceRedistributable installation Podpora platforemPlatform support
4,84.8 .NET Framework 4,8 Developer Pack.NET Framework 4.8 Developer Pack Webová instalační služba centra Stažení softwaru 4,8Download Center 4.8 web installer

Instalační program služby Stažení softwaru 4,8 offlineDownload Center 4.8 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 10 Květen 2019 UpdateWindows 10 May 2019 Update

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 říjen 2018 – aktualizaceWindows 10 October 2018 Update
Aktualizace Windows 10. dubna 2018Windows 10 April 2018 Update
Aktualizace Creators v systému Windows 10Windows 10 Fall Creators Update
Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update
Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2019Windows Server 2019
Windows Server verze 1809Windows Server, Version 1809
Windows Server verze 1803Windows Server, Version 1803

(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.7.24.7.2 .NET Framework 4.7.2 Developer Pack.NET Framework 4.7.2 Developer Pack Služba Stažení softwaru 4.7.2 Web InstallerDownload Center 4.7.2 web installer

Instalační program služby Stažení softwaru 4.7.2 offlineDownload Center 4.7.2 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 10 říjen 2018 – aktualizaceWindows 10 October 2018 Update
Aktualizace Windows 10. dubna 2018Windows 10 April 2018 Update
Windows Server 2019Windows Server 2019
Windows Server verze 1809Windows Server, Version 1809
Windows Server verze 1803Windows Server, Version 1803

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Aktualizace Creators v systému Windows 10Windows 10 Fall Creators Update
Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update
Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server verze 1709 a staršíWindows Server, version 1709 and earlier

(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.7.14.7.1 .NET Framework 4.7.1 Developer PackNET Framework 4.7.1 Developer Pack Stránka pro stažení webové instalační služby 4.7.1Download page for 4.7.1 web installer

Stránka pro stažení offline instalační služby 4.7.1Download page for 4.7.1 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Aktualizace Creators v systému Windows 10Windows 10 Fall Creators Update
Windows Server verze 1709Windows Server, version 1709

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update
Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2016 a staršíWindows Server 2016 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4,74.7 .NET Framework 4,7 Developer PackNET Framework 4.7 Developer Pack Stránka pro stažení webové instalační služby 4,7Download page for 4.7 web installer

Stránka pro stažení pro offline instalační program 4,7Download page for 4.7 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2016 a staršíWindows Server 2016 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.6.24.6.2 .NET Framework 4.6.2 Developer PackNET Framework 4.6.2 Developer Pack Stránka pro stažení webové instalační služby 4.6.2Download page for 4.6.2 web installer

Stránka pro stažení offline instalační služby 4.6.2Download page for 4.6.2 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update

Můžete nainstalovat na:You can install on:

Listopadová aktualizace pro Windows 10Windows 10 November Update
Windows 10Windows 10
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a staršíWindows Server 2012 R2 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.6.14.6.1 NET Framework 4.6.1 Developer PackNET Framework 4.6.1 Developer Pack Stránka pro stažení webové instalační služby 4.6.1Download page for 4.6.1 web installer

Stránka pro stažení offline instalačního programu 4.6.1Download page for 4.6.1 offline installer
Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 10Windows 10
Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a staršíWindows Server 2012 R2 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4,64.6 Zahrnuto v aplikaci Visual Studio 2015.Included in Visual Studio 2015.

Sada Microsoft .NET Framework 4,6 targeting packMicrosoft .NET Framework 4.6 targeting pack
Stránka pro stažení webové instalační služby 4,6Download page for 4.6 web installer

Stránka pro stažení pro offline instalační program 4,6Download page for 4.6 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 10Windows 10
Visual Studio 2015Visual Studio 2015

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a staršíWindows Server 2012 R2 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.5.24.5.2 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Developer PackMicrosoft .NET Framework 4.5.2 Developer Pack

Pro použití s Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 nebo jiné IDEsFor use with Visual Studio 2013, Visual Studio 2012, or other IDEs
Stránka pro stažení webové instalační služby 4.5.2Download page for 4.5.2 web installer

Stránka pro stažení offline instalátoru 4.5.2Download page for 4.5.2 offline installer
Můžete nainstalovat na:You can install on:

Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier
Windows Server 2012 R2 a staršíWindows Server 2012 R2 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4.5.14.5.1 Microsoft .NET Framework 4.5.1 Developer PackMicrosoft .NET Framework 4.5.1 Developer Pack

Pro použití s Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 nebo jiné IDEsFor use with Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 or other IDEs
Stránka pro stažení webové instalační služby 4.5.1Download page for 4.5.1 web installer

Stránka pro stažení offline instalátoru 4.5.1Download page for 4.5.1 offline installer
Zahrnuto v:Included in:

Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Visual Studio 2013Visual Studio 2013

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

@no__t – 0 a staršíWindows 8Windows 8 and earlier
@no__t – 0 a staršíWindows Server 2012Windows Server 2012 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)
4,54.5 Zahrnuto v aplikaci Visual Studio 2012Included in Visual Studio 2012

K dispozici také jako součást sady Windows 8 SDKAlso available as part of the Windows 8 SDK
Stránka pro stažení webové instalační služby 4,5Download page for 4.5 web installer Zahrnuto v:Included in:

Windows 8Windows 8
Windows Server 2012Windows Server 2012
Visual Studio 2012Visual Studio 2012

Můžete také nainstalovat na:You can also install on:

Windows 7 a staršíWindows 7 and earlier
Windows Server 2008 SP2 a staršíWindows Server 2008 SP2 and earlier
(úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém)(for a full list, see system requirements)

Sadu Developer Pack můžete nainstalovat na určitou verzi .NET Framework, pokud je k dispozici na všech podporovaných platformách.You can install the Developer Pack for a specific version of the .NET Framework, if one is available, on all supported platforms.

Web nebo offline instalační program můžete nainstalovat na:You can install the Web or Offline installer on:

 • Windows 8.1 a staršíWindows 8.1 and earlier

 • Windows Server 2012 R2 a staršíWindows Server 2012 R2 and earlier

Úplný seznam najdete v tématu požadavky na systém.For a full list, see System Requirements.

Obecný úvod k .NET Framework pro uživatele a vývojáře naleznete v tématu Začínáme.For a general introduction to the .NET Framework for both users and developers, see Getting Started. Informace o nasazení .NET Framework s vaší aplikací najdete v Průvodci nasazením.For information about deploying the .NET Framework with your app, see the deployment guide. Informace o architektuře a klíčových funkcích .NET Framework najdete v přehledu.To read about the architecture and key features of the .NET Framework, see the overview.

Možnosti instalaceInstallation choices

Nainstalujte sadu targeting Developer Pack pro vývoj na nejnovější verzi .NET Framework v sadě Visual Studio nebo v jiném vývojovém prostředí nebo si stáhněte .NET Framework distribuovatelné pro distribuci s vaší aplikací nebo ovládacím prvkem.Install a developer targeting pack to develop against the most recent version of the .NET Framework in Visual Studio or another development environment, or download the .NET Framework redistributable for distribution with your app or control.

Instalace sady .NET Framework Developer Pack nebo sady targeting packTo install the .NET Framework Developer Pack or Targeting Pack

Sada targeting pack umožňuje vaší aplikaci cílit na konkrétní verzi .NET Framework při vývoji v sadě Visual Studio a některých jiných vývojových prostředích.A targeting pack lets your app target a specific version of the .NET Framework when developing in Visual Studio and some other development environments. Sada Developer Pack zahrnuje konkrétní verzi .NET Framework a její doprovodnou sadu SDK spolu s odpovídajícím balíčkem targeting pack.A developer pack includes a specific version of the .NET Framework and its accompanying SDK along with its corresponding targeting pack.

Sada Developer Pack pro .NET Framework 4.5.1 nebo 4.5.2, sada Targeting Pack for .NET Framework 4,6 a sada Developer Pack pro .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 nebo 4,8 poskytuje konkrétní verzi .NET Framework referenčních sestavení, jazyk sady a soubory IntelliSense pro použití v integrovaném vývojovém prostředí, jako je například Visual Studio.The developer pack for .NET Framework 4.5.1 or 4.5.2, the targeting pack for .NET Framework 4.6, and the developer pack for .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, or 4.8 provides a particular .NET Framework's version of the reference assemblies, language packs, and IntelliSense files for use in an integrated development environment such as Visual Studio. Pokud používáte sadu Visual Studio, sada Developer Pack nebo sada targeting pack také přidá nainstalovanou verzi .NET Framework k cílovým volbám při vytváření nového projektu.If you are using Visual Studio, the developer pack or targeting pack also adds the installed version of the .NET Framework to the target choices when you create a new project. Vyberte jednu z následujících možností:Choose one of the following:

Na stránce stažení sady Developer Pack vyberte možnost Stáhnout.From the developer pack download page, choose Download. Dále vyberte možnost Spustit nebo Uložita po zobrazení výzvy postupujte podle pokynů.Next choose Run or Save, and follow the instructions when prompted. Můžete také nainstalovat sadu Developer Pack nebo sadu targeting pack pro konkrétní verzi .NET Framework tím, že ji vyberete z volitelných komponent v úloze vývoj desktopových aplikací .NET v instalační program pro Visual Studio, jak ukazuje následující obrázek.You can also install the developer pack or targeting pack for a specific version of the .NET Framework by selecting it from the optional components in the .NET desktop development workload in the Visual Studio Installer, as the following figure shows.

Instalační program pro Visual Studio s úlohou vývoj desktopových aplikací .NET

Při cílení na konkrétní verzi .NET Framework je aplikace sestavena pomocí referenčních sestavení, která jsou součástí sady Developer Pack dané verze.When you target a particular version of the .NET Framework, your application is built by using the reference assemblies that are included with that version's developer pack. V době běhu jsou sestavení přeložena z globální mezipaměti sestavení (GAC) a referenční sestavení nejsou použita.At runtime, assemblies are resolved from the Global Assembly Cache, and the reference assemblies are not used.

Při sestavování aplikace ze sady Visual Studio nebo použití nástroje MSBuild z příkazového řádku může nástroj MSBuild zobrazit chybu MSB3644, "referenční sestavení pro architekturu"Framework-Version"nebyla nalezena."When building an application from Visual Studio or using MSBuild from the command line, MSBuild may display error MSB3644, "The reference assemblies for framework "framework-version" were not found." Chcete-li tuto chybu vyřešit, Stáhněte sadu Developer Pack nebo sadu Target Pack pro danou verzi .NET Framework.To address the error, download the developer pack or the targeting pack for that version of the .NET Framework.

Instalace nebo stažení .NET Framework redistributableTo install or download the .NET Framework redistributable

Instalační programy stáhnou .NET Framework komponenty pro aplikaci nebo ovládací prvek, který cílí na tyto verze .NET Framework.Installers download the .NET Framework components for an app or control that targets those versions of the .NET Framework. Tyto komponenty musí být nainstalovány v každém počítači, kde běží aplikace nebo ovládací prvek.These components must be installed on each computer where the app or control runs. Tyto instalační programy jsou distribuovatelné, takže je můžete zahrnout do instalačního programu pro vaši aplikaci.These installers are redistributable, so you can include them in the setup program for your app.

Stránka pro stažení je k dispozici v několika jazycích, ale většina souborů ke stažení je k dispozici pouze v angličtině.The download page is provided in several languages, but most of the downloads are provided in English only. Pro další jazykovou podporu je nutné nainstalovat jazykovou sadu.For additional language support, you must install a language pack.

K dispozici jsou dva typy redistribuovatelných instalačních programů:Two types of redistributable installers are available:

 • Webový instalátor (webový zaváděcí nástroj) stáhne požadované součásti a jazykové sady, které odpovídají operačnímu systému instalačního počítače z webu.Web installer (web bootstrapper) downloads the required components and the language pack that matches the operating system of the installation computer from the web. Tento balíček je mnohem menší než instalační program v režimu offline, ale vyžaduje konzistentní připojení k Internetu.This package is much smaller than the offline installer but requires a consistent Internet connection. Můžete stáhnout samostatné jazykové sady pro instalaci další jazykové podpory.You can download the standalone language packs to install additional language support.

 • Instalační program v režimu offline (samostatný Distribuovatelný) obsahuje všechny součásti potřebné pro instalaci .NET Framework, ale neobsahuje jazykové sady.Offline installer (standalone redistributable) contains all the required components for installing the .NET Framework but doesn't contain language packs. Tento soubor ke stažení je větší než webový instalační program.This download is larger than the web installer. Instalační program v režimu offline nevyžaduje připojení k Internetu.The offline installer doesn't require an Internet connection. Po spuštění offline instalátoru můžete stáhnout samostatné jazykové sady pro instalaci jazykové podpory.After you run the offline installer, you can download the standalone language packs to install language support. Pokud nemůžete spoléhat na konzistentní připojení k Internetu, použijte instalační program v režimu offline.Use the offline installer if you can't rely on having a consistent Internet connection.

Webové i offline instalační programy jsou navržené pro počítače na platformě x86 a x64 (viz požadavky na systém), ale nepodporují počítače s procesorem Itanium.Both web and offline installers are designed for x86-based and x64-based computers (see system requirements), but do not support Itanium-based computers.

 1. Otevřete stránku pro stažení .NET Framework verze, kterou chcete nainstalovat:Open the download page for the .NET Framework version you want to install:

 2. Vyberte jazyk pro stránku pro stažení.Select the language for the download page. Tato možnost nestáhne lokalizované prostředky .NET Framework; ovlivňuje pouze text zobrazený na stránce pro stahování.This option does not download the localized resources of the .NET Framework; it only affects the text displayed on the download page.

 3. Klikněte na tlačítko Stáhnout.Choose Download.

 4. Pokud se zobrazí výzva, vyberte stažený soubor, který odpovídá vaší architektuře systému, a pak zvolte Další.If prompted, select the download that matches your system architecture, and then choose Next.

 5. Po zobrazení výzvy ke stažení proveďte jednu z následujících akcí:When the download prompt appears do ONE of the following:

  • Chcete-li nainstalovat .NET Framework do počítače, zvolte možnost Spustita poté postupujte podle pokynů na obrazovce.If you want to install the .NET Framework on your computer, choose Run, and then follow the prompts on your screen.

  • Pokud chcete stáhnout .NET Framework pro opětovnou distribuci, zvolte Uložita pak postupujte podle pokynů na obrazovce.If you want to download the .NET Framework for redistribution, choose Save, and then follow the prompts on your screen.

 6. Pokud chcete stáhnout prostředky pro další jazyky, postupujte podle pokynů v následující části a nainstalujte jednu nebo více jazykových sad.If you want to download resources for additional languages, follow the instructions in the next section to install one or more language packs.

Poznámka

Pokud narazíte na problémy při instalaci, přečtěte si téma řešení potíží.If you encounter any problems during the installation, see Troubleshooting.

Poznámky k instalaci:Installation notes:

 • .NET Framework 4.5.1 a 4.5.2, jakož i .NET Framework 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 a 4,8, jsou místní aktualizace .NET Framework 4,5..NET Framework 4.5.1 and 4.5.2, as well as .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, and 4.8 are in-place updates to .NET Framework 4.5.

 • .NET Framework 4,5, verze .NET Framework 4,6 a jejich verze, .NET Framework 4,7 a její verze, a .NET Framework 4,8 Replace .NET Framework 4..NET Framework 4.5, its point releases, .NET Framework 4.6 and its point releases, .NET Framework 4.7 and its point releases, and .NET Framework 4.8 replace .NET Framework 4. Při instalaci těchto verzí do systému, který má nainstalován .NET Framework 4, budou sestavení nahrazena.When you install these versions on a system that has .NET Framework 4 installed, the assemblies are replaced.

 • Odinstalování .NET Framework 4,5, jeho vydání .NET Framework 4,6 a jeho vydání, .NET Framework 4,7 a jeho vydání, nebo .NET Framework 4,8 také odstraní existující soubory .NET Framework 4.Uninstalling .NET Framework 4.5, its point releases, .NET Framework 4.6 and its point releases, .NET Framework 4.7 and its point releases, or .NET Framework 4.8 also removes pre-existing .NET Framework 4 files. Pokud se chcete vrátit na .NET Framework 4, je nutné ji znovu nainstalovat a všechny její aktualizace.If you want to go back to .NET Framework 4, you must reinstall it and any updates to it. Viz instalace .NET Framework 4.See Installing the .NET Framework 4.

 • Aby bylo možné nainstalovat .NET Framework 4,5, jeho vydání .NET Framework 4,6 a jeho vydání, .NET Framework 4,7 a jeho vydání a .NET Framework 4,8, musíte mít pověření správce.You must have administrative credentials to install .NET Framework 4.5, its point releases, .NET Framework 4.6 and its point releases, .NET Framework 4.7 and its point release, and .NET Framework 4.8.

 • Distribuovatelný balíček .NET Framework 4,5 byl od 9. října 2012 aktualizován, aby opravil problém týkající se nesprávného časového razítka v digitálním certifikátu, což způsobilo, že digitální podpis u souborů vytvořených a podepsaných společností Microsoft vyprší předčasně.The .NET Framework 4.5 redistributable was updated on October 9, 2012 to correct an issue related to an improper timestamp on a digital certificate, which caused the digital signature on files produced and signed by Microsoft to expire prematurely. Pokud jste dříve nainstalovali balíček .NET Framework 4,5 Redistributable, který je vydaný 16. srpna 2012, doporučujeme, abyste aktualizovali kopii pomocí nejnovější distribuovatelné verze z webu Microsoft Download Center.If you previously installed the .NET Framework 4.5 redistributable package dated August 16, 2012, we recommend that you update your copy with the latest redistributable from the Microsoft Download Center. Další informace o tomto problému najdete v článku znalostní báze Microsoft Security advisor 2749655 a Knowledge Base 2770445.For more information about this issue, see Microsoft Security Advisory 2749655 and Knowledge Base article 2770445.

Instalace jazykových sadTo install language packs

Jazykové sady jsou spustitelné soubory, které obsahují lokalizované prostředky (například přeložené chybové zprávy a text uživatelského rozhraní) pro podporované jazyky.Language packs are executable files that contain the localized resources (such as translated error messages and UI text) for supported languages. Pokud nenainstalujete jazykovou sadu, .NET Framework chybové zprávy a další text se zobrazí v angličtině.If you don't install a language pack, .NET Framework error messages and other text are displayed in English. Všimněte si, že webová instalační služba automaticky nainstaluje jazykovou sadu odpovídající vašemu operačnímu systému, ale do svého počítače můžete stáhnout další jazykové sady.Note that the web installer automatically installs the language pack that matches your operating system, but you can download additional language packs to your computer. Offline instalátory neobsahují žádné jazykové sady.The offline installers don’t include any language packs.

Důležité

Jazykové sady neobsahují .NET Framework komponenty, které jsou nutné ke spuštění aplikace, takže před instalací jazykové sady je nutné spustit webový nebo offline instalační program.The language packs don't contain the .NET Framework components that are required to run an app, so you must run the web or offline installer before you install a language pack. Pokud jste již nainstalovali jazykovou sadu, odinstalujte ji, nainstalujte .NET Framework a pak znovu nainstalujte jazykovou sadu.If you have already installed a language pack, uninstall it, install the .NET Framework, and then reinstall the language pack.

 1. Otevřete stránku pro stažení jazykové sady pro .NET Framework verzi, kterou jste nainstalovali:Open the language pack download page for the .NET Framework version you've installed:

 2. V seznamu jazyk vyberte jazyk, který chcete stáhnout, a počkejte několik sekund, než se stránka znovu načte do daného jazyka.In the language list, choose the language you want to download, and wait a few seconds for the page to reload in that language.

 3. Klikněte na tlačítko Stáhnout.Choose Download.

V následující tabulce jsou uvedeny podporované jazyky.The following table lists the supported languages.

JazykLanguage JazykovýchCulture
ArabštinaArabic sníženar
ČeštinaCzech cscs
DánštinaDanish &da
HolandštinaDutch belgicknl
FinštinaFinnish WiFifi
Angličtina (USA)English (USA) EN-USen-US
FrancouzštinaFrench FRfr
NěmčinaGerman &de
ŘečtinaGreek Elel
HebrejštinaHebrew uvedehe
MaďarštinaHungarian huhu
ItalštinaItalian jejíit
JaponštinaJapanese džaja
KorejštinaKorean Koko
NorštinaNorwegian Neno
PolštinaPolish plpl
Portugalština (Brazílie)Portuguese (Brazil) pt – BRpt-BR
Portugalština (Portugalsko)Portuguese (Portugal) pt-PTpt-PT
RuštinaRussian ruru
Zjednodušená čínštinaSimplified Chinese zh – CHSzh-CHS
ŠpanělštinaSpanish jednomues
ŠvédštinaSwedish činísv
Tradiční čínštinaTraditional Chinese zh – CHTzh-CHT
TurečtinaTurkish recenzenttr

Další krokyNext steps

Viz také:See also