Instalace rozhraní .NET Framework v systému Windows XP a Windows Server 2003Install the .NET Framework on Windows XP and Windows Server 2003

Poznámka

Systém Windows XP již není podporován společností Microsoft.Windows XP is no longer supported by Microsoft. Doporučujeme, abyste provedli upgrade na systém Windows 10, který je podporován a obsahuje nejnovější verzi .NET Framework.We recommend you upgrade to Windows 10, which is supported and includes the latest version of the .NET Framework. Tento dokument je poskytován výhradně jako užitečná příručka pro odstraňování potíží.This document is provided solely as a helpful troubleshooting guide.

.NET Framework se vyžaduje ke spouštění mnoha aplikací v systému Windows.The .NET Framework is required to run many applications on Windows. K její instalaci můžete použít následující pokyny.You can use the following instructions to install it. Po pokusu o spuštění aplikace a zobrazení následujícího dialogu na vašem počítači se vám pravděpodobně dorazí na tuto stránku.You may have arrived on this page after trying to run an application and seeing the following dialog on your machine.

Tuto aplikaci nebylo možné spustit.

Tyto pokyny vám pomůžou nainstalovat .NET Frameworké verze, které potřebujete.These instructions will help you install the .NET Framework versions you need. Nejnovější verze .NET Framework 4,8 .The .NET Framework 4.8 is the latest version. Není podporován v systémech Windows XP a Windows Server 2003.It is not supported on Windows XP and Windows Server 2003. Je součástí Windows 10 května 2019 Update.It is included with Windows 10 May 2019 Update.

.NET Framework 4.0.3.NET Framework 4.0.3

.NET Framework 4.0.3 je nejnovější podporovaná verze .NET Framework v systémech Windows XP a windows Server 2003.The .NET Framework 4.0.3 is the latest supported .NET Framework version on Windows XP and Windows Server 2003. .NET Framework 4.0.3 vyžaduje, aby se nejdřív nainstaloval .NET Framework 4 .The .NET Framework 4.0.3 requires that the .NET Framework 4 is installed first. Společnost Microsoft již nepodporuje obě tyto verze .NET Framework.Both of these .NET Framework versions are no longer supported by Microsoft.

.NET Framework 4.NET Framework 4

Můžete nainstalovat .NET Framework 4 v systému Windows XP.You can install the .NET Framework 4 on Windows XP. Společnost Microsoft je již nepodporuje.It's no longer supported by Microsoft.

.NET Framework 3.5.NET Framework 3.5

Můžete nainstalovat .NET Framework 3,5 v systému Windows XP.You can install the .NET Framework 3.5 on Windows XP.

.NET Framework 3,5 lze použít ke spouštění aplikací vytvořených pro .NET Framework 1,0 až 3,5.The .NET Framework 3.5 can be used to run applications built for .NET Framework 1.0 through 3.5.

Viz takéSee also