Identifikátory zdrojového řádku, souboru a cesty

Identifikátory __LINE__ __SOURCE_DIRECTORY__ a __SOURCE_FILE__ jsou předdefinované hodnoty, které vám umožní přístup ke zdrojovému číslu řádku, adresáři a názvu souboru ve vašem kódu.

Syntax

__LINE__
__SOURCE_DIRECTORY__
__SOURCE_FILE__

Poznámky

Každá z těchto hodnot je typu string .

Následující tabulka shrnuje identifikátory zdrojového řádku, souboru a cesty, které jsou k dispozici v F #. Tyto identifikátory neobsahují makra preprocesoru; jsou to předdefinované hodnoty, které kompilátor rozpozná.

Předdefinovaný identifikátor Popis
__LINE__ Vyhodnotí na aktuální číslo řádku a zváží #line direktivy.
__SOURCE_DIRECTORY__ Vyhodnotí na aktuální úplnou cestu ke zdrojovému adresáři, který zvažuje #line direktivy.
__SOURCE_FILE__ Vyhodnotí na aktuální název zdrojového souboru bez cesty, kde se #line dotýkají direktiv.

Další informace o #line direktivě naleznete v tématu direktivy kompilátoru.

Příklad

Následující příklad kódu ukazuje použití těchto hodnot.

let printSourceLocation() =
    printfn "Line: %s" __LINE__
    printfn "Source Directory: %s" __SOURCE_DIRECTORY__
    printfn "Source File: %s" __SOURCE_FILE__
printSourceLocation()

Výstup:

Line: 4
Source Directory: C:\Users\username\Documents\Visual Studio 2017\Projects\SourceInfo\SourceInfo
Source File: Program.fs

Viz také