Dokumentace k Visual Basic

Visual Basic je navržena tak, aby vám pomohla při tvorbě typově bezpečných a objektově orientovaných aplikací. Visual Basic je rychlý a snadný způsob, jak vytvářet aplikace .NET.