Dokumentace k Visual Basic

Visual Basic je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý Microsoftem. Použití Visual Basic usnadňuje vytváření aplikací .NET bezpečných typů.