Vlastnosti osy XML (Visual Basic)XML Axis Properties (Visual Basic)

Témata v této části dokumentují syntaxi vlastností osy XML v Visual Basic.The topics in this section document the syntax of XML axis properties in Visual Basic. Vlastnosti osy XML usnadňují přístup k XML přímo ve vašem kódu.The XML axis properties make it easy to access XML directly in your code.

V tomto oddíluIn This Section

TémaTopic PopisDescription
Vlastnost osy atributu XMLXML Attribute Axis Property Popisuje, jak získat přístup k atributům objektu XElement.Describes how to access the attributes of an XElement object.
Vlastnost osy podřízeného XMLXML Child Axis Property Popisuje, jak přistupovat k podřízeným objektům objektu XElement.Describes how to access the children of an XElement object.
Vlastnost osy nástupce XMLXML Descendant Axis Property Popisuje, jak přistupovat k následníkům objektu XElement.Describes how to access the descendants of an XElement object.
Vlastnost indexeru rozšířeníExtension Indexer Property Popisuje, jak přistupovat k jednotlivým prvkům kolekce objektů XElement nebo XAttribute.Describes how to access individual elements in a collection of XElement or XAttribute objects.
Vlastnost hodnoty XMLXML Value Property Popisuje, jak přistupovat k hodnotě prvního prvku kolekce XElement nebo XAttribute objektů.Describes how to access the value of the first element of a collection of XElement or XAttribute objects.

Viz také:See also