XML v jazyce Visual BasicXML in Visual Basic

Visual Basic poskytuje integrovanou jazykovou podporu, která umožňuje interakci s nástrojem Technologie LINQ to XMLLINQ to XML .Visual Basic provides integrated language support that enables it to interact with Technologie LINQ to XMLLINQ to XML.

V této částiIn this section

Témata v této části popisují použití nástroje Technologie LINQ to XMLLINQ to XML s Visual Basic.The topics in this section introduce using Technologie LINQ to XMLLINQ to XML with Visual Basic.

TémaTopic DescriptionDescription
Přehled technologie LINQ to XML v jazyce Visual BasicOverview of LINQ to XML in Visual Basic Popisuje, jak Visual Basic podporuje Technologie LINQ to XMLLINQ to XML .Describes how Visual Basic supports Technologie LINQ to XMLLINQ to XML.
Vytvoření XML v jazyce Visual BasicCreating XML in Visual Basic Popisuje, jak vytvořit objekty literálů XML pomocí Technologie LINQ to XMLLINQ to XML .Describes how to create XML literal objects by using Technologie LINQ to XMLLINQ to XML.
Zacházení s XML v jazyce Visual BasicManipulating XML in Visual Basic Popisuje, jak načíst a analyzovat XML pomocí Visual Basic.Describes how to load and parse XML by using Visual Basic.
Přístup ke XML v jazyce Visual BasicAccessing XML in Visual Basic Popisuje vlastnosti a metody osy XML Technologie LINQ to XMLLINQ to XML pro přístup k elementům a atributům XML.Describes the XML axis properties and Technologie LINQ to XMLLINQ to XML methods for accessing XML elements and attributes.

Viz takéSee also