Deaktivace nebo aktivace obchodního vztahu nebo kontaktu

V aplikaci Customer Engagement je vhodnější obchodní vztah nebo kontakt spíše deaktivovat než odstranit. To zajišťuje integritu kontrolního záznamu přidruženého k tomuto záznamu.

Pokud se deaktivovaný obchodní vztah nebo kontakt stane neaktivním, nelze jej upravit. Nicméně, lze jej dále používat pro navázání nových vztahů s jinými záznamy. Všechny vztahy vytvořené s deaktivovanou položkou jsou stále k dispozici.

Deaktivované obchodní vztahy můžete v případě potřeby znovu aktivovat.

Dezaktivace obchodního vztahu nebo kontaktu

  1. Přejděte na Obchodní vztahy nebo Kontakty. Jak se tam dostanu?

  2. Vyberte aktivní obchodní vztah nebo kontakt, který chcete deaktivovat, klikněte nebo klepněte na tlačítko Deaktivovat a potom potvrďte deaktivaci.

Aktivace obchodního vztahu nebo kontaktu

  1. Přejděte na Obchodní vztahy nebo Kontakty. Jak se tam dostanu?

  2. Deaktivovaný obchodní vztah nebo kontakt v seznamu Systémová zobrazení zobrazíte výběrem položky Neaktivní obchodní vztahy nebo Neaktivní kontakty.

  3. Vyberte neaktivní obchodní vztahy nebo kontakty, které chcete aktivovat, klikněte nebo klepněte na tlačítko Aktivovat a potom potvrďte aktivaci.

Viz také

Import kontaktů
Práce s obchodními vztahy a kontakty Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat