Použití klávesových zkratek v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement

Klávesové zkratky umožňují alternativní způsob provádění běžných úloh bez použití myši nebo klepnutí prstem. Pomáhají v bezproblémovou navigaci rozhraní. Následující klávesové zkratky platí pro všechny aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement.

Poznámka

Zde popsané klávesové zkratky platí pro rozložení klávesnice v USA. Klávesy v jiném rozložení klávesnic se nemusí přesně shodovat s rozložením kláves na klávesnici v USA.

Klávesové zkratky formuláře

Úkol Webový klient Sjednocené rozhraní
Provedení příkazu aktivní možnosti nebo tlačítka Zadat Zadat
Zrušení příkazu nebo zavření vybraného seznamu či dialogového okna ESC ESC
Uložit CTRL+S CTRL+S
Uložit a zavřít ALT+S Nelze použít
Zavření bez uložení úprav (Zavřít) ESC ESC
Odstranění záznamu (když jsou formuláře v režimu úprav) CTRL+D Nelze použít
Uložení a následné otevření nového formuláře (Uložit a nový) (když jsou formuláře v režimu úprav) CTRL+SHIFT+S Nelze použít
Otevření vyhledávací nabídky s naposledy použitými položkami v abecedním pořadí Šipka dolů Šipka dolů
Otevření rozevíracího seznamu vyhledávání Zadat Zadat
Zavření rozevíracího seznamu vyhledávání ESC ESC
Otevření záznamu nalezeného ve vyhledávání pomocí formulářů v režimu úprav Zadat Zadat
Přidat článek do e-mailu Shift+Alt+A Nelze použít
Použití šablony e-mailu (při úpravě e-mailové zprávy) Shift+Alt+T Nelze použít

Klávesové zkratky pro navigaci ve formuláři

Úkol Webový klient Sjednocené rozhraní
Přechod na další možnost, skupinu možností nebo pole Tabulátor Tabulátor
Přechod na předchozí možnost, skupinu možností nebo pole SHIFT+TAB SHIFT+TAB
Přechod mezi položkami v otevřeném seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností Klávesy se šipkami Klávesy se šipkami
Přechod do panelu příkazů Ctrl+[ nebo Ctrl+] Nelze použít
Přechod k části orientačních bodů stránky Nelze použít Ctrl+[

Upravitelné mřížky (zobrazení)

Pokud váš správce povolil upravitelné mřížky (zobrazení), můžete upravovat data přímo v mřížce (zobrazení). Klávesové zkratky jsou uvedeny v následující tabulce:

Úkol Webový klient a sjednocené rozhraní
Seřazení podle sloupce, pokud je fokus na záhlaví sloupce Klávesa Enter
Otevření dialogového okna filtru, pokud je fokus na záhlaví sloupce Mezerník
Přechod do dalšího pole, když je fokus v buňkách Klávesa s šipkou vpravo (→)
Přechod do předchozího pole, když je fokus v buňkách Klávesa s šipkou doleva (←)
Přechod na další záhlaví sloupce, když je fokus na záhlaví sloupce Tabulátor
Přechod na předchozí záhlaví sloupce, když je fokus na záhlaví sloupce SHIFT+TAB
Přechod do buňky nad Šipka nahoru (↑)
Přechod do buňky níže Klávesa šipka dolů (↓) nebo klávesa Enter, pokud buňka není v režimu úprav
Přechod do režimu úprav polí Text, Číslo a Stručně, pokud je vybráno pole Zadejte hodnotu přímo, chcete-li přepsat existující hodnotu, nebo stiskněte mezerník, chcete-li pokračovat v úpravě existující hodnoty, nebo stiskněte klávesu F2 pro výběr existující hodnoty
Přechod do režimu úprav polí Datum a čas Zadejte hodnotu přímo nebo pomocí klávesy F4 či Alt+↓ zobrazte ovládací prvek pro výběr data a času
Přechod do režimu úprav polí s rozevíracími seznamy (Vyhledávání, Sada možností) Mezerník, chcete-li otevřít rozevírací seznam
Přechod do režimu úprav polí Dvě možnosti Stiskněte mezerník pro přepnutí mezi dvěma možnostmi nebo stiskněte klávesu F4 nebo stiskněte klávesu Alt + ↓ pro rozevírací seznam
Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu Šipka nahoru/dolů (↑/↓)
Výběr možnosti v otevřeném rozevíracím seznamu ENTER
Zavření otevřeného rozevíracího seznamu ESC
Zrušení vašich úprav ESC
Přechod na záznam vyhledávání a jeho otevření Enter, když je fokus na ikoně (→)
Přechod na další stránku (pokud existuje) Klávesa Page Down
Přechod na předchozí stránku (pokud existuje) Klávesa Page Up
Přechod na záhlaví sloupce, pokud je vybrána mřížka SHIFT+TAB
Přechod na tlačítko Uložit, pokud je fokus na záhlaví sloupce (existují-li neuložená data) Tabulátor
Přechod na tlačítko Aktualizovat, pokud je fokus na záhlaví sloupce Tabulátor

Klávesové zkratky pro interaktivní řídicí panel

Interaktivní řídicí panely umožňují povolit nové funkce, jako je filtrování, řazení a rychlé akce. V následující tabulce jsou uvedeny klávesové zkratky, které byly přidány do aplikací založených na uživatelském rozhraní.

Úkol Sjednocené rozhraní
Aktivace prvku řídicího panelu (simulace klepnutí levým tlačítkem myši) Enter nebo mezerník
Přechod na další prvek Tabulátor
Přechod na předchozí prvek SHIFT+TAB
Přesunutí na další položku v prvku řídicího panelu Klávesa Šipka dolů (↓)
Přesunutí na předchozí položku v prvku řídicího panelu Klávesa Šipka nahoru (↑)
Zavření nabídky Escape
Zaškrtnutí políčka nebo přepínače Mezerník
Změna filtru rozsahu dat Ctrl+Alt+D
Zobrazení podokna vizuálního filtru Ctrl+Alt+V
Přechod do globálního řádku nabídek Ctrl+Alt+A

Klávesové zkratky pro globální filtr

Úkol Sjednocené rozhraní
Otevření nabídky Enter nebo mezerník nebo klávesa se šipkou dolů (↓)
Aktivace tlačítka Enter nebo mezerník
Přechod na další prvek Tabulátor
Přechod na předchozí prvek SHIFT+TAB
Otevření ovládacího prvku stromového zobrazení Klávesa s šipkou vpravo (→)
Zavření ovládacího prvku stromového zobrazení Klávesa s šipkou doleva (←)
Přechod do dalšího uzlu stromového zobrazení Klávesa Šipka nahoru (↑)
Přechod do předchozího uzlu stromového zobrazení Klávesa Šipka dolů (↓)
Přechod do prvního uzlu stromového zobrazení Domov
Přechod do posledního uzlu stromového zobrazení Ukončení
Provedení výchozí akce pro uzel stromového zobrazení Zadat
Odebrání filtru Odstranit

Klávesové zkratky ovládacího prvku toku řídicího panelu

Úkol Sjednocené rozhraní
Přesunutí na první příkaz řídicího panelu příkazů aktivního proudu Ctrl+Alt+Q
Přechod na další prvek Tabulátor
Přechod na předchozí prvek SHIFT+TAB
Aktivace tlačítka Enter nebo mezerník
Aktivace tlačítka pole Řadit dle a otevření informačního rámečku Enter nebo mezerník nebo klávesa se šipkou dolů (↓)
Přechod na další položku Klávesa Šipka dolů (↓)
Přechod na předchozí položku Klávesa Šipka nahoru (↑)
Přechod na první položku Domov
Přechod na poslední položku Ukončení
Přechod na další tok Ctrl + F6
Přechod na předchozí tok Ctrl+Shift+F6
Zavření nabídky Escape
Změna stavu zaškrtávacího políčka Mezerník

Běžné ovládací prvky

Klávesové zkratky pro diagram

Úkol Sjednocené rozhraní
Přechod na první element v grafu Tabulátor
Přechod na další datový bod Klávesa Šipka doprava (→) NEBO Šipka dolů (↓)
Přechod na předchozí datový bod Klávesa Šipka doleva (←) NEBO Šipka nahoru (↑)
Přechod na první datový bod Domov
Přechod na poslední datový bod Ukončení
Přechod na tlačítko Zobrazit další v grafu značek Tabulátor
Přechod zpět z tlačítka Zobrazit další na značky v grafu značek SHIFT+TAB
Filtrování řídicího panelu, když je fokus na datovém bodě v interaktivním řídicím panelu Enter nebo mezerník

Klávesové zkratky ovládacího prvku data a času

Úkol Sjednocené rozhraní
Otevření informačního rámečku pro výběr data Enter nebo mezerník nebo klávesa se šipkou dolů (↓)
Aktivace možnosti a zavření informačního rámečku Enter nebo mezerník
Přechod na další položku Klávesa Šipka dolů (↓)
Přechod na předchozí položku Klávesa Šipka nahoru (↑)
Přechod na první položku Domov
Přechod na poslední položku Ukončení
Zavření informačního rámečku pro výběr data Escape
Přechod na další prvek Tabulátor
Přechod na předchozí prvek SHIFT+TAB
Výběr kalendáře Enter nebo mezerník
Aktivace tlačítka Enter nebo mezerník

Klávesové zkratky výsledků vyhledávání

Úkol Sjednocené rozhraní
Přesun na další výsledek hledání Klávesa Šipka nahoru (↑)
Přesun na předchozí výsledek hledání Klávesa Šipka dolů (↓)
Přesun do seznamu dostupných zobrazení Klávesa s šipkou vpravo (→)
Přesun ze seznamu dostupných zobrazení do výsledků vyhledávání Klávesa s šipkou doleva (←)
Navigace mezi tlačítky Tabulátor

Klávesové zkratky pro konkrétní aplikace

Klávesové zkratky pro Centrum služeb zákazníkům

Dynamics 365 for Marketing: Klávesové zkratky a funkce usnadnění pro návrháře obsahu

Unified Service Desk

Návrhář aplikací, návrhář map webů a stránka Moje aplikace

Pokud používáte programy pro čtení obrazovky, v těchto krocích se dozvíte, jak získat přístup k některé z podnabídek, které se zobrazí při přesunutí ukazatele myši nad navigační odkaz.

  1. Mezi možnostmi nabídky lze procházet pomocí standardních navigačních odkazů.
  2. Odkaz aktivujte jako obvykle stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku. Zobrazí se seznam podnabídek.
  3. Chcete-li přejít k možnostem těchto podnabídek, přejděte k dalšímu tlačítku pomocí klávesové zkratky technologie usnadnění (AT). Pokud například používáte program pro čtení obrazovky NVDA, použijete klávesovou zkratku „b“ (NVDA+b). Chcete-li procházet všemi možnostmi, stiskněte klávesu opakovaně.

Důležité

V uživatelském rozhraní (UI) existuje několik oblastí, které mají součástí nabídky funkci automatického sbalení. Patří mezi ně i navigační panel a navigační formulář. Oba lze rozbalit výběrem, ale po 30 sekundách nečinnosti se položky opět automaticky sbalí.

Pokud jste v záznamu, například zájemce, tato část popisuje klávesové zkratky pro navigaci v různých fázích procesu prodeje zařazení zájemce a způsob, jak provést výběr v těchto fázích. Pokud například chcete snadno přesunout text z fáze Zařadit do fáze Zavřít, zkuste tyto akce klávesnice:

  • Po výběru fáze se do polí přesunete stisknutím klávesy se šipkou dolů.
  • Pokud je fáze sbalena, rozbalte ji stisknutím klávesy Enter.

Poznámka

Název procesu je ikona v dolní části stránky, nikoliv v horní části.

  • Klávesové zkratky v systému Windows: Pokud používáte operační systém Windows, vyberte následující odkaz a zvolte z rozevíracího seznamu číslo verze. Zobrazí se všechny zkratky, které jsou použitelné pro prostředí systému Windows. Viz téma Klávesové zkratky systému Windows
  • Klávesové zkratky v systému Mac: Pokud používáte operační systém Mac, vyberte následující odkaz a zobrazte všechny zkratky, které jsou použitelné pro prostředí systému Mac. Viz téma Klávesové zkratky na počítači Mac

Viz také

Přístupnost pro osoby s postižením
Funkce přístupnosti pro Customer Engagement