Bankovní doklady pro Česko (rozšíření)

Toto rozšíření přidává funkcionalitu pro bankovní doklady do Business Central pro Českou republiku.

Aplikace Bankovní doklady umožňuje vytvářet platební příkazy a bankovní výpisy ve formě, která respektuje místní zvyklosti. Můžete používat neomezený počet bankovních účtů různých bankovních institucí a v různých měnách. V bankovním softwaru můžete importovat a exportovat bankovní soubory.
Tato funkce zajišťuje vyšší efektivitu a zabraňuje uživatelům dělat chyby při zadávání údajů o bankovních účtech zákazníků a dodavatelů tím, že zachycuje specifické informace o bance a eliminuje nutnost je pokaždé znovu zadávat.

Rozšíření poskytuje následující klíčové funkce:

  • Vytvoření, vystavení a export platebního příkazu
  • Vytvoření, import a vystavení bankovního výpisu
  • Překlopení bankovního výpisu do platebního deníku
  • Párování záznamů v platebním deníku a zaúčtování

Viz také

České lokální funkcionality
Finance