Zápočty (rozšíření)

Funkcionalita Zápočty pomáhá společnostem vzájemně započítávat pohledávky a závazky. Vzájemné zápočty se používají v případě, kdy zákazník společnosti je zároveň jejím dodavatelem.
Položky k započítání lze vkládat ručně nebo automaticky z Karty zápočtu funkcí Navrhni řádky zápočtu. Dále jsou k dispozici funkce pro označení položek k započítání a přepočtení salda.
K dispozici je pak i tisk Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků dle České legislativy.

Hlavní funkcionality Zápočtů

  • Pole Saldo jako dodavatel / Saldo jako zákazník na kartě zákazníka/ dodavatele – chcete-li zobrazit saldo jako dodavatel na kartě zákazníka a saldo jako zákazník na kartě dodavatele, musí uživatel nastavit obchodní vztah zákazníka a dodavatele s kontaktem, aby systému ukázal, že daná společnost je v aplikaci evidována jako dodavatel i jako zákazník, a že se jedná o jednu a tutéž společnost.
  • Nastavení zápočtů – Číselná řada, Protiúčet zápočtu, atd.,
  • Karta zápočtu – řádky k započtení,
  • Funkce – Navrhni řádky zápočtu, Vydání,
  • Tisk dokumentu Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků,
  • Účtování zápočtu – je vytvořen Účtovaný zápočet a provedeno vyrovnání položek.

Viz také

Česká lokální funkcionalita
Finance