Dlouhodobý majetek pro Česko (rozšíření)

Toto rozšíření přidává do Business Central funkce pro Dlouhodobý majetek, které pomáhají společnostem s požadavky české účetní a daňové legislativy a osvědčených postupů.

Seznam hlavních funkcionalit

Viz také

Česká lokální funkcionalita