Import kontaktů

Přestože jsou kontakty uloženy v e-mailovém programu, tabulce nebo v telefonu, pomocí tohoto postupu je můžete importovat do aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, abyste měli všechny obchodní kontaktní informace v Customer Engagement.

Tip

Můžete také použít novou službu Data Loader Service (ukázková funkce) k hromadnému importu dat. Další informace: Ukázková funkce: Hromadný import dat se službou Data Loader

Krok 1: Příprava importovaného souboru

Nejprve exportujte kontakty do souboru. Podporovány jsou tyto formáty souborů:

 • Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

 • Text (TXT)

 • Komprimovaný soubor (ZIP)

 • Tabulka Excel 2003 (XML)

Maximální povolená velikost souboru pro soubory s příponou ZIP je 32 MB. U ostatních formátů souborů je maximální povolená velikost 8 MB.

Tip

Pokud ukládáte kontakty ve více než jednom programu, přidejte importované soubory do jednoho souboru ZIP. Soubor ZIP poté importujte a přeneste tak všechny soubory najednou.

Dále postupujte podle pokynů pro program nebo umístění, kde jsou vaše kontakty uloženy.

Export kontaktů z e-mailového programu

 1. Exportujte kontakty do souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV).

  Chcete-li najít konkrétní kroky pro exportování kontaktů z e-mailového programu, otevřete Nápovědu programu a vyhledejte slovo „export“. Vyhledejte témata, která v názvu obsahují fráze „export kontaktů“ nebo „export adresáře“ nebo „průvodce exportem“.

 2. Uložte soubor do umístění, kde jej můžete později snadno najít.

Export kontaktů z tabulky

 1. Otevřete tabulku.

 2. V případě potřeby upravte název libovolného sloupce v tabulce tak, aby přesně odpovídal vhodnému názvu znázorněnému zde.

  Varování

  Nevadí, pokud tabulka neobsahuje všechny uvedené názvy sloupců. Pokud však název sloupce existuje, musí přesně odpovídat vhodnému názvu v seznamu, jinak nebude import fungovat. Mezery jsou povinné. Všimněte si, že slovo „Email“ neobsahuje spojovník.

  Název sloupce v tabulce (název musí přesně odpovídat)
  Křestní jméno
  Druhé jméno
  Příjmení
  Telefon do zaměstnání
  Mobilní telefon
  Funkce
  Ulice (zam.)
  Město (zam.)
  Země (zam.)
  Zaměstnání: PSČ
  Země (zam.)
  E-mailová adresa
 3. Uložte soubor.

Export kontaktů z telefonu

Pomocí kabelu USB nebo aplikace exportujte kontakty z telefonu do počítače.

Konkrétní postup při exportu kontaktů pro vaši značku telefonu naleznete tak, že (např. ve vyhledávači Bing) vyhledáte výraz „export kontaktů z telefonu“.

Chcete-li najít aplikaci, vyzkoušejte online obchod pro váš telefon.

Krok 2: Importujte soubor

Při importování kontaktů budete využívat průvodce Importovat data.

 1. Přejděte na Nastavení > Správa dat.

 2. Klikněte na tlačítko Importy.

 3. Klikněte na tlačítko Importovat data.

 4. Přejděte do složky, kam jste uložili soubor s exportem kontaktů. Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít. Klikněte na tlačítko Další.

  Tip

  Současně lze importovat pouze jeden soubor. Chcete-li přenést více souborů, spusťte průvodce znovu, nebo přidejte všechny soubory s kontakty do jednoho souboru ZIP.

 5. Zkontrolujte název souboru a pokud je soubor ve formátu CSV nebo TXT, ověřte správnost oddělovače polí a dat. Klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Ve většině případů lze přijmout výchozí oddělovače.

 6. Pro systémové mapování dat vyberte možnost Výchozí (automatické mapování). Klikněte na tlačítko Další.

 7. V rozevíracím seznamu Dynamics 365 for Customer EngagementTypy záznamů vyberte možnost Kontakty. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V případě typů záznamů s výstražnou ikonou namapujte sloupec ze souboru s kontakty k odpovídajícímu poli v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další.

 9. Zkontrolujte souhrn a poté klikněte na tlačítko Další.

 10. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 11. Chcete-li ověřit úspěšné použití průvodce, klikněte na tlačítko Importy a prohlédněte si hlášení. V opačném případě klikněte na příkaz Dokončit.

Krok 3: Zkontrolujte, zda jste úspěšně importovali kontakty

Po ukončení průvodce zkontrolujte seznamu kontaktů a ujistěte se, že byly importovány správně.

 1. Zvolte vaši roli (Prodej, Služby, nebo Marketing). Přejděte na Kontakty.

 2. Projděte seznam kontaktů. Zkontrolujte, zda je uvedena každá osoba a ověřte přesnost obsahu polí.

 3. V případě potřeby si přečtěte informace o odstraňování duplicit: Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce.

Viz také

Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat
Výběr mapování dat
Kontrola nastavení a importovaných dat
Import dat (pro vývojáře)