Přehled aplikace Centrum služeb zákazníkům a Customer Service

Vítá vás Dynamics 365 for Customer Service.

Vytvářejte skvělé vztahy se zákazníky s aplikacemi Customer Service, které vám pomohou zaměřit se na optimální spokojenost zákazníků. Customer Service nabízí mnoho funkcí a nástrojů, které mohou organizace používat ke správě služeb, jež poskytují zákazníkům.

Použijte Dynamics 365 for Customer Service pro:

  • Sledování problémů zákazníků pomocí případů.
  • Záznam veškeré interakce související s případem.
  • Sdílení informací ve znalostní bázi.
  • Vytváření front a směrování případů do správných kanálů.
  • Vytváření a sledování rozsahu služeb prostřednictvím smluv o rozsahu služeb (SLA).
  • Definování podmínek služby prostřednictvím nároků.
  • Sledování výkonu a produktivity pomocí sestav a řídicích panelů.
  • Vytváření a plánování služeb.

Dostupnost kdekoli a na jakémkoli zařízení

Existují dva typy Dynamics 365 for Customer Service:

  • Aplikace Centrum služeb zákazníkům je aplikace pro správu případů a znalostí, která je postavena na architektuře sjednoceného rozhraní. Architektura sjednoceného rozhraní využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. Centrum služeb zákazníkům je optimalizováno pro mobilní zařízení, jakož i stolní počítače. Další informace: Uživatelská příručka k aplikaci Centrum služeb zákazníkům

  • Aplikace Customer Service je určena pro staršího webového klienta. Další informace: Uživatelská příručka k aplikaci Customer Service

Poznámka

V případě mobilních zařízení budete také muset nainstalovat aplikace Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets.

Pokud používáte desktopový prohlížeč, uvidíte aplikace Centrum služeb zákazníkům a Customer Service v přepínači aplikací tak, jak je znázorněno zde:

Otevření mapy webu

Pokud používáte mobilní zařízení s nainstalovanými aplikacemi Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets, uvidíte aplikaci Centrum služeb zákazníkům v přepínači aplikací tak, jak je znázorněno zde:

CSH pro mobilní zařízení

Poznámka

Těšíte se na upgrade aplikace Centrum služeb zákazníkům? Viz Upgrade na Centrum služeb zákazníkům v Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement

Nastavení aplikace Centrum služeb zákazníkům nebo Customer Service

Aplikaci Centrum služeb zákazníkům a aplikaci Customer Service lze snadno nastavit pomocí příručky pro správce služeb.

Příručka pro správce služeb vám pomůže nastavit vše, co souvisí se službami zákazníkům, jako je definování hierarchie nadřízených/podřízených případů, vytváření front, sady pravidel směrování, pravidla pro automatické vytváření případů, smlouvy o rozsahu služeb (SLA), nároky a plán služeb zákazníkům.

Poznámka

Pokud jste již dříve nainstalovali jakékoli portálové řešení, musíte pro vytvoření případu v aplikaci Centrum služeb zákazníkům nebo použití příkazu Sloučit případy vypnout možnost Jen pro čtení v mobilu pro entitu případu. Další informace: Vypnutí možnosti Jen pro čtení v mobilu.

Usnadnění přístupu a GDPR v Centru služeb zákazníkům

Centrum služeb zákazníkům se zavazuje k podpoře inkluzivního designu a přístupného obsahu. Aplikace je navržena kolem usnadnění přístupu, aby všichni uživatelé mohli být snadno produktivní.

Další informace o usnadnění přístupu aplikací a dodržování GDPR naleznete v části Usnadnění přístupu a GDPR.

Co je ještě v aplikaci Centrum služeb zákazníkům

Viz také

Dynamics 365 for Customer Service