Příručka pro správce služeb (aplikace Customer Service a Centrum služeb zákazníkům)

Příručka pro Správce služeb pomůže správcům nastavit vše, co souvisí se službami zákazníkům, jako je definování hierarchie nadřízených/podřízených případů, vytváření front, sady pravidel směrování, pravidla pro automatické vytváření případů, smlouvy o rozsahu služeb (SLA), nároky a plány služeb zákazníkům.

V novém vydání se Správce služeb přesouvá do Centra služeb zákazníkům a umožňuje správcům služeb zákazníkům získat přístup a provádět správu konfigurací zevnitř aplikace. Nová správa služeb je vytvořena na základě rámce Sjednoceného rozhraní a pomáhá snadno konfigurovat úkoly služby umožňující vyšší produktivitu.

Poznámka

S aplikacemi Customer Engagement verze 9.1 lze přistupovat a spravovat všechna nastavení správy z mapy webu Centra služeb zákazníkům, s výjimkou možností Sada pravidel směrování, Automatické vytváření záznamů a Smlouvy o úrovni služeb.
K přístupu a správě těchto tří nastavení správy použijte možnost Nastavení > Správa služby ve webové aplikaci Customer Service.

Přístup ke správě služeb

Centrum služeb zákazníkům

Správa služby slouží k nastavení různých úkolů správy služby zákazníkům. Můžete získat přístup ke správě služby z mapy webu Centrum služeb zákazníkům.

V mapě webu centra služeb zákazníkům vyberte ... pro přechod do části Správa služby.

Další informace: Informace o navigaci po mapě webu

access-service-managemen-csh

Aplikace Služby zákazníkům

V oddělení služeb zákazníkům aplikace přejděte do Nastavení > Správa služby.

access-service-management-cs

Nastavení případů

Fronty

Nastavení nadřazených a podřízených případů

Sady pravidel směrování

Automatické vytváření záznamů

Předměty

Podmínky služeb

Smlouvy o rozsahu služeb

Nároky

Kalendář svátků

Plán služeb zákazníkům

Nastavení konfigurace služeb

Šablony

Šablony nároků

Správa znalostní báze

Integrované hledání znalostí

Kategorie

Návrhy podobných záznamů

Návrh podobných případů pomocí pokročilých pravidel podobnosti

Viz také

Novinky v Hlasu zákazníka pro Dynamics 365 for Customer Engagement for Customer Service

Uživatelská příručka (Centrum služeb zákazníkům)