Správa streamování na TV v Gamification

Na televizorech a monitorech na různých místech kanceláře můžete přehrávat prezentaci pro denní, týdenní nebo měsíční klíčové ukazatele výkonu. Na televizorech jde zobrazovat i všechny ostatní herní modely. Pokud chcete vytvořit streamování na TV z několika aktivních her, přečtěte si článek Streamování výsledků z aktivních her.

Nastavení hry pro streamování na TV

Herní model Streamování na TV vytvořte, pokud chcete zobrazovat klíčové ukazatele výkonu na displejích na různých místech kanceláře.

Vytvoření prezentace pro streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Hry > Nastavení hry.

 2. Zadejte název hry a v nabídce Streamování na TV vyberte Herní model.

 3. Nastavte datum zahájení a datum ukončení.

 4. Definujte klíčové ukazatele výkonu, které se mají na obrazovkách objevit.

 5. Vyberte hráče a fanoušky, které chcete zobrazit v žebříčku.

 6. Kliknutím na Uložit TV použijte svou konfiguraci.

  Budete přesměrováni na stránku Přidat nebo upravit streamování na TV, kde nakonfigurujete, jak se mají výsledky zobrazit.

 7. Zadejte název TV a nastavte hodnoty, které určují, jaké přechody se v prezentaci mají používat.

 8. Nakonfigurujte první snímek a v nastavení žebříčku určete, jaký podkladový klíčový ukazatel výkonu a počet hráčů v žebříčku se má zobrazovat. Můžete také upravit název žebříčku a změnit motiv snímku.

 9. Volitelně můžete nastavit, aby toto streamování na TV bylo veřejně přístupné z internetu. Komisař může povolit vytvoření veřejného streamování na TV v nastavení Gamification. Pokud je povolené, můžete volbu Povolit veřejné streamování na TV nastavit na ZAPNUTO. Další informace: Definování příspěvků pro zobrazení ve hrách se streamováním na TV

 10. Pokud chcete do prezentace přidat další žebříček, klikněte na Přidat snímek Tlačítko Přidat v Gamification.

 11. Nastavení TV dokončete kliknutím na Uložit a zavřít.

 12. Když u prezentace, kterou chcete vysílat na ostatní obrazovky, kliknete na Zobrazit TV Tlačítko Zobrazit v Gamification, otevře se v prohlížeči nová záložka. Pokud chcete stejný stream vidět na jiných obrazovkách v kanceláři, zkopírujte a nasdílejte tuto adresu URL. Pokud jsou povolená veřejná streamování na TV, žebříčky se zobrazí bez nutnosti přihlášení.

 13. Zkopírujte adresu URL nově otevřené záložky a zadejte ji v prohlížeči, který je připojený k obrazovce v kanceláři.

Streamování výsledků z aktivních her

Streamování žebříčků z více aktivních her na obrazovky umístěné na různých místech v kanceláři zvýší angažovanost týmů na základě nejnovějších výsledků.

Vytvoření vlastních streamů z více aktivních her

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. Klikněte na tlačítko Tlačítko Přidat v Gamification (Vlastní streamy).

 3. Zadejte název TV a nastavte hodnoty, které určují, jaké přechody se v prezentaci mají používat.

 4. Nakonfigurujte první snímek a vyberte pro něj hru, nastavte, jaký se má zobrazovat žebříček, podkladový klíčový ukazatel výkonu a počet hráčů v žebříčku. Můžete také upravit název žebříčku a změnit motiv snímku.

  Pokud chcete do prezentace přidat žebříček z jiné hry, klikněte naPřidat snímek.

 5. Nastavení streamování na TV dokončete kliknutím na Uložit a zavřít.

Úprava nebo odstranění streamování na TV

Pokud chcete změnit konfiguraci streamování na TV nebo ho úplně odstranit, postupujte podle následujících pokynů.

Úprava streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. U prezentace, kterou chcete upravit, klikněte na Upravit Tlačítko Upravit v Gamification.

 3. Po dokončení úprav klikněte na Uložit.

Odstranění streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. U prezentace, kterou chcete odstranit, klikněte na Odstranit Tlačítko Odstranit v Gamification.

 3. Odstranění potvrďte.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když nainstalujete a povolíte řešení Microsoft Dynamics 365 – Gamification, pro povolené uživatele se identifikátory jejich účtů (například jméno, příjmení a e-mailová adresa) uloží v Azure za účelem autorizace vůči službě Gamification, která je hostovaná v Azure. To platí pro všechny uživatele, které ve službě Gamification povolí jejich správce. Řešení Gamification odesílá do služby Azure data klíčových ukazatelů výkonu, které správce nakonfiguroval, a tato data se v Azure ukládají ve strukturovaném úložišti a také v úložišti objektů blob. V Azure se pro každého uživatele ukládá jeho avatar, vlastní ocenění a logo společnosti, ale tyto informace se nevracejí do Dynamics 365.
Upozorňujeme, že při konfiguraci klíčových identifikátorů výkonů pro použití ve hrách můžou správci a oprávnění uživatelé využívat data Dynamics 365, jako jsou telefonní hovory, příležitosti a realizované výnosy. Služba Gamification neiniciuje žádná volání Dynamics 365 a jenom reaguje na data, která proudí zpátky do Dynamics 365, jako jsou hry, v nichž se používají klíčové ukazatele výkonu.
Správce může taky povolit, aby TV stream v Gamification byl veřejný. Když správci her nastaví TV streamy Gamification a povolí veřejné streamování, může si TV stream zobrazit na internetu kdokoli, kdo má na stream odkaz.
Správce může funkci Gamification následně odebrat tak, že toto řešení z organizace Microsoft Dynamics 365 odinstaluje.
Součásti a služby Azure, které se Gamification týkají, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.
Poznámka: Informace o dalších nabízených službách Azure získáte v Centru zabezpečení Microsoft Azure.
Cloud Services
Služba návrhu (webová role)
Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure řešení Gamification. Podrobnosti o hrách se například ukládají ve službě Azure SQL Storage. Výpočty ve hrách používají frontu Azure Service Bus a vracejí se do služby, kde se vyhodnocují a zobrazují. Obrázky nahrané zákazníky a uživateli se ukládají ve službě Azure Blob Storage. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.
Azure Key Vault
Všechny služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault.
Azure SQL Database
Služba Gamification s použitím služby SQL Azure ukládá:
- Data klíčových ukazatelů výkonu
- Výpočty ve hrách
- Data organizace (klienta)
Azure Blob Storage
V úložišti Azure Blob Storage se ukládají avatary, loga společnosti a další obrázky nahrané zákazníky.
Azure Content Delivery Network (CDN)
Gamification pomocí služby Azure Content Delivery Network poskytuje statický obsah pro běhové prostředí, například obrázky (včetně nahraných obrázků, jako jsou loga zákazníků), JavaScript a CSS.
Azure Active Directory
Gamification s použitím služby Azure Active Directory ověřuje uživatele a zjišťuje, jestli mají oprávnění tuto platformu používat.

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Informace o ochraně osobních údajů a licenční podmínky pro Gamification
Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification