Správa streamování na TV v Gamification

Na televizorech a monitorech na různých místech kanceláře můžete přehrávat prezentaci pro denní, týdenní nebo měsíční klíčové ukazatele výkonu. Na televizorech jde zobrazovat i všechny ostatní herní modely. Pokud chcete vytvořit streamování na TV z několika aktivních her, přečtěte si článek Streamování výsledků z aktivních her.

Nastavení hry pro streamování na TV

Herní model Streamování na TV vytvořte, pokud chcete zobrazovat klíčové ukazatele výkonu na displejích na různých místech kanceláře.

Vytvoření prezentace pro streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Hry > Nastavení hry.

 2. Zadejte název hry a v nabídce Streamování na TV vyberte Herní model.

 3. Nastavte datum zahájení a datum ukončení.

 4. Definujte klíčové ukazatele výkonu, které se mají na obrazovkách objevit.

 5. Vyberte hráče a fanoušky, které chcete zobrazit v žebříčku.

 6. Kliknutím na Uložit TV použijte svou konfiguraci.

  Budete přesměrováni na stránku Přidat nebo upravit streamování na TV, kde nakonfigurujete, jak se mají výsledky zobrazit.

 7. Zadejte název TV a nastavte hodnoty, které určují, jaké přechody se v prezentaci mají používat.

 8. Nakonfigurujte první snímek a v nastavení žebříčku určete, jaký podkladový klíčový ukazatel výkonu a počet hráčů v žebříčku se má zobrazovat. Můžete také upravit nadpis žebříčku a vybrat si pro snímek některý z dostupných motivů.

 9. Volitelně můžete nastavit, aby toto streamování na TV bylo veřejně přístupné z internetu. Komisař může povolit vytvoření veřejného streamování na TV v nastavení Gamification. Pokud je povolené, můžete volbu Povolit veřejné streamování na TV nastavit na ZAPNUTO. Další informace: Definování příspěvků pro zobrazení ve hrách se streamováním na TV

 10. Pokud chcete do prezentace přidat další žebříček, klikněte na Přidat snímek Tlačítko Přidat v Gamification.

 11. Nastavení TV dokončete kliknutím na Uložit a zavřít.

 12. Když u prezentace, kterou chcete vysílat na ostatní obrazovky, kliknete na Zobrazit TV Tlačítko Zobrazit v Gamification, otevře se v prohlížeči nová záložka. Pokud chcete stejný stream vidět na jiných obrazovkách v kanceláři, zkopírujte a nasdílejte tuto adresu URL. Pokud jsou povolená veřejná streamování na TV, žebříčky se zobrazí bez nutnosti přihlášení.

 13. Zkopírujte adresu URL nově otevřené záložky a zadejte ji v prohlížeči, který je připojený k obrazovce v kanceláři.

Streamování výsledků z aktivních her

Streamování žebříčků z více aktivních her na obrazovky umístěné na různých místech v kanceláři zvýší angažovanost týmů na základě nejnovějších výsledků.

Vytvoření vlastních streamů z více aktivních her

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. Klikněte na tlačítko Tlačítko Přidat v Gamification (Vlastní streamy).

 3. Zadejte název TV a nastavte hodnoty, které určují, jaké přechody se v prezentaci mají používat.

 4. Nakonfigurujte první snímek a vyberte pro něj hru, nastavte, jaký se má zobrazovat žebříček, podkladový klíčový ukazatel výkonu a počet hráčů v žebříčku. Můžete také upravit nadpis žebříčku a vybrat si pro snímek některý z dostupných motivů.

  Pokud chcete do prezentace přidat žebříček z jiné hry, klikněte na Přidat snímek.

 5. Nastavení streamování na TV dokončete kliknutím na Uložit a zavřít.

Úprava nebo odstranění streamování na TV

Pokud chcete změnit konfiguraci streamování na TV nebo ho úplně odstranit, postupujte podle následujících pokynů.

Úprava streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. U prezentace, kterou chcete upravit, klikněte na Upravit Tlačítko Upravit v Gamification.

 3. Po dokončení úprav klikněte na Uložit.

Odstranění streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Streamování na TV.

 2. U prezentace, kterou chcete odstranit, klikněte na Odstranit Tlačítko Odstranit v Gamification.

 3. Odstranění potvrďte.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při instalaci a povolení Dynamics 365 – Gamification se zmocňovací identifikátory uživatelských účtů (například křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa) uloží do Azure pro účely autorizace se službou Gamification, která se hostuje v Azure. To platí pro všechny uživatele, které ve službě Gamification povolí správce. Řešení Gamification odesílá data klíčových ukazatelů výkonu (KPI) nakonfigurovaná správcem službě Azure, přičemž tato data se ukládají ve strukturovaném úložišti a úložišti objektů blob Azure. Avatar každého uživatele, vlastní ocenění a firemní logo jsou uloženy v Azure, tyto údaje se ale nevracejí do Dynamics 365.

Správci a autorizovaní uživatelé mohou data Dynamics 365 (například telefonní hovory, příležitosti a rezervované výnosy) použít ke konfiguraci ukazatelů KPI v hrách. Služba Gamification neiniciuje žádná volání Dynamics 365 a jen odpovídá na data (jako jsou hry, ve kterých se používají ukazatele KPI), která putují zpět do Dynamics 365.

Správce může rovněž umožnit, aby streamování Gamification na televizoru bylo veřejné. Správci her, kteří nastaví streamování Gamification na televizoru a povolí veřejné streamování, umožní prohlížení streamu na internetu každému, kdo má odkaz na tento stream.

Odinstalací tohoto řešení z organizace Dynamics 365 může správce funkci Gamification následně odebrat.

Součásti a služby Azure, které se týkají Gamification, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.

Poznámka: Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Microsoft Azure.

Cloud Services

Služba návrhu (webová role)

Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure Gamification. Podrobnosti Gamification se například ukládají do úložiště Azure SQL. Herní výpočty využívají frontu Azure Service Bus, ze které se vracejí kvůli určení skóre a zobrazení v této službě. Obrázky nahrané zákazníky a uživateli se ukládají ve službě Azure Blob Storage. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.

Azure Key Vault

Všechny služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault.

Azure SQL Database

Gamification využívá Azure SQL k ukládání:

 • Dat ukazatelů KPI

 • Herních výpočtů

 • Data organizace (klienta)

Azure Blob Storage

Avatary, firemní loga a jiné obrázky nahrané zákazníky se ukládají ve službě Azure Blob Storage.

Síť pro doručování obsahu Azure (CDN)

Gamification využívá síť pro doručování obsahu Azure k poskytování statického obsahu, jako jsou obrázky (včetně nahraných obrázků, například log zákazníků), kód JavaScript a šablony CSS, běhovému prostředí.

Azure Active Directory

Gamification využívá službu Azure Active Directory k ověřování uživatelů a určení způsobilosti k použití této platformy.

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Informace o ochraně osobních údajů a licenční podmínky pro Gamification
Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification