Informace o ochraně osobních údajů a licenční podmínky pro Gamification

Pokud chcete získat právní informace o Dynamics 365 – Gamification, prostudujte si následující dokumenty a webové stránky.

Licenční podmínky pro Microsoft Dynamics 365 – Gamification

V následujícím dokumentu si můžete prostudovat licenční podmínky pro Dynamics 365 – Gamification:

Licenční podmínky pro Microsoft Dynamics 365 – Gamification

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Naší prioritou je ochrana vašich osobních údajů. Další informace najdete v podrobnějším prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro služby Microsoft Online Services.

Další oznámení o ochraně soukromí

Na některé funkce a možnosti v Dynamics 365 – Gamification se vztahují další oznámení o ochraně osobních údajů uvedená v příslušné technické dokumentaci.

Další informace: Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)

Další informace: Správa her se streamováním na TV v Gamification

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)
Správa her se streamováním na TV v Gamification