Správa nastavení, která umožňují přizpůsobit herní prostředí Gamification

Jako komisař můžete nahrát vlastní loga, poskytnout hráčům informace, jak se s vámi mohou spojit, nakonfigurovat příspěvky streamované na TV a vybrat, jak má Dynamics 365 – Gamification zpracovávat statistiky hráčů a dokončené hry.

Vygenerování bezpečnostního klíče

Bezpečnostní klíč se vyžaduje k propojení webového portálu Gamification s organizací Dynamics 365 (online). Když webový portál od Dynamics 365 (online) odpojíte a chcete ho znovu připojit, kliknutím na Generovat bezpečnostní klíč si opatřete nový klíč. Pokud už jste propojeni s organizací Dynamics 365 (online), můžete ji po dokončení všech aktivních her odebrat.

Varování

Při odebrání organizace se trvale odstraní všechna související data, například hry, body, klíčové ukazatele výkonu a uživatelské účty.

Logo společnosti, které se v Gamification zobrazuje v žebříčcích, můžete změnit.

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení aplikace Gamification.

 3. Klikněte na Nahrát logo vedle položky Logo organizace.

 4. Vyberte logo a nahrajte ho. Logo se aktualizuje automaticky.

Logo společnosti se aktualizuje, když v Gamification přejdete na hry.

Konfigurace nabídky kontaktování

Můžete definovat, jak se hráči a fanoušci můžou spojit s komisařem. Účastníci mohou po přihlášení ke Gamification kliknout na ovládací prvek Nápověda > Kontaktování komisaře. Další informace: Kladení otázek ke konkrétní hře nebo oznamování problémů komisaři

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení aplikace Gamification.

 3. Vedle položky Nabídka kontaktování zadejte e-mailovou adresu nebo adresu URL stránky nápovědy.

 4. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Vlastní nastavení statistiky hráčů

Můžete určit, jestli se má zobrazit nebo skrýt karta Skutečnost na stránce Statistika hráčů. Pokud chcete, aby hráči mohli v reálném čase sledovat, jak v žebříčku postupují, neskrývejte kartu Skutečnost.

Zobrazení nebo skrytí skutečnosti ve statistice hráčů

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení aplikace Gamification.

 3. Pokud nechcete zobrazovat skutečnost, nastavte na řádku Skrýt skutečnost hodnotu Zapnuto.

  --Nebo--

  Pokud chcete zobrazovat skutečnost, nastavte hodnotu Vypnuto.

 4. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Zobrazení dokončených her

Můžete určit, jestli se v žebříčcích, v Provokativních hláškách a na stránce Statistika hráčů mají zobrazovat dokončené hry po více než 31 dnech od data ukončení hry.

Poznámka

Bez ohledu na toto nastavení se hry zobrazují na stránce Týmy a Profil hráče všech hráčů.

Povolení dřívějšího přístupu k novým funkcím

Můžete se přihlásit k účasti v dřívějším přístupu k nově vyvinutým funkcím a vyhodnotit je ve svém obchodním scénáři.

Poznámka

Ukázkové funkce se nemusí chovat podle očekávání a nemusí být ještě přeložené do vašeho jazyka.

Přihlášení k účasti v dřívějším přístupu

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení aplikace Gamification.

 3. Nastavte volbu Povolit dřívější přístup k novým funkcím na Zapnuto.

 4. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Zobrazení nebo skrytí dokončených her

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení aplikace Gamification.

 3. Pokud chcete, aby se dokončené hry po více než 31 dnech od data jejich ukončení už nezobrazovaly, nastavte volbu Skrýt dokončené hry na Zapnuto.

  Pokud chcete, aby byly dokončené hry neustále zobrazené, nastavte volbu Skrýt dokončené hry na Vypnuto.

 4. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Definování příspěvků pro zobrazení ve hrách se streamováním na TV

Můžete nakonfigurovat, které příspěvky z Provokativních hlášek se mají zobrazit ve streamování na TV a které se mají skrýt, když žebříček streamujete na obrazovku v kanceláři. Další informace: Správa her se streamováním na TV v Gamification

Konfigurace nastavení streamování na TV

 1. V Gamification přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení v Gamification.

 2. Klikněte na kartu Nastavení streamování na TV.

 3. Nastavte hodnoty tak, jak potřebujete.

  • Zobrazit příspěvky na panelu: Zobrazí všechny příspěvky Provokativních hlášek z žebříčku, který se zobrazuje ve streamování na TV.

  • Doba zobrazení příspěvků žebříčku (v sekundách): Počet sekund, po které se příspěvek z Provokativních hlášek zobrazuje ve streamování na TV

  • Počet zobrazení příspěvku žebříčku: Udává, kolikrát se příspěvek z Provokativních hlášek zobrazí ve streamování na TV.

  • Čekací doba zobrazení (v sekundách): Počet sekund, které uplynou, než se příspěvek z Provokativních hlášek znovu zobrazí ve streamování na TV

  • Zobrazit příspěvky BAM: Zobrazí všechny příspěvky BAM Provokativních hlášek z žebříčku, který se zobrazuje ve streamování na TV.

  • Počet zobrazení BAM: Udává, kolikrát se příspěvek BAM z Provokativních hlášek zobrazí ve streamování na TV.

  • Doba zobrazení BAM (v sekundách): Počet sekund, které uplynou, než se příspěvek BAM z Provokativních hlášek znovu zobrazí ve streamování na TV

  • Povolit veřejné streamování na TV: Umožňuje vlastníkům her vytvořit streamování na TV, které lze sledovat bez přihlášení ke Gamification. Další informace: Správa her se streamováním na TV v Gamification

 4. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification
Správa her se streamováním na TV v Gamification