Novinky v Dynamics 365 – Gamification

Vítá vás Dynamics 365 – Gamification. Následuje seznam přidaných nebo aktualizovaných funkcí a seznam vyřešených problémů.

Pokud se s Gamification teprve seznamujete, přečtěte si článek Udržování angažovanosti a produktivity zaměstnanců pomocí Gamification.

Gamification má dvě základní součásti: řešení, které se instaluje ze služby AppSource a které je integrované v Dynamics 365, a webový portál, kde se odehrává to skutečně zábavné.

Aktualizace 2018.4.17

Vyřešené problémy

 • Uživatelé v podřízených organizačních jednotkách budou povýšeni na správce her, když jim je v Dynamics 365 (online) přiřazena role Správce hry.

Aktualizace 2018.3.29

Nové a vylepšené funkce

Vyřešené problémy

 • Program Předčítání teď správně předčítá název stránky a název aplikace, když se fokus klávesnice přesune na kartu Nastavení v okně.

Aktualizace 2018.2.11

Nové nebo vylepšené funkce

 • Při používání klávesnice k navigaci je teď přístupná klávesová zkratka na články nápovědy.

 • Obrázky v rámci řešení a webového portálu jsou teď opatřené správným alternativním textem.

 • Při používání klávesnice k navigaci jsou teď přístupné další informace o určitých polích a ovládacích prvcích.

 • Čtečky obrazovky teď předčítají popisek zaškrtávacího políčka, které se zaškrtne.

Řešení

 • Nově přiřazené role Správce hry v Dynamics 365 se teď automaticky synchronizují s webovým portálem Gamification. Po aktualizaci řešení minimálně na verzi 2018.2.11 už správci nemusí ručně aktivovat aktualizaci uživatelských dat.

Aktualizace 2018.2.9

Vyřešené problémy

 • Čtečky obrazovky teď při konfiguraci klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Sjednoceného rozhraní předčítají popisky přepínačů a zaškrtávacích políček.

 • Čtečky obrazovky teď zacházejí s prvky navigace jednotně ve všech webových aplikacích.

 • Tlačítka v nastavení Gamification už nelze vybrat, pokud jsou zakázaná.

 • V rozevíracích nabídkách na formuláři klíčového ukazatele výkonu v aplikacích Sjednoceného rozhraní se teď zobrazují správné hodnoty, které jsou na výběr.

 • Pracovní postup synchronizace uživatelů teď má na dokončení více času, aby nedocházelo k vypršení časového limitu serveru.

Aktualizace 2017.10

Nové nebo vylepšené funkce

Řešení

 • Tato aktualizace zavádí pro Gamification významné změny ve správě uživatelů. Namísto webového portálu Gamification se teď role zabezpečení uživatelů spravují stejně jako v Dynamics 365 Customer Engagement.
  Role zabezpečení Dynamics 365 (online) Správce klíčových ukazatelů výkonu se teď označuje jako Správce hry. Pokud má uživatel v Dynamics 365 přiřazenou roli zabezpečení Správce hry, byl v Gamification povýšen na správce hry a může dál vytvářet a upravovat klíčové ukazatele výkonu v Dynamics 365. K povýšení nějakého uživatele do role komisaře v Gamification musí globální správce Dynamics 365 přiřadit tomuto uživateli roli Globální správce nebo Správce služby Dynamics 365 v Centru pro správu Dynamics 365. Další informace: Dostupné role zabezpečení

 • Správci teď mohou připojit ke stejnému webovému portálu Gamification několik organizací Dynamics 365 (online) ze stejného klienta Office 365. Ve všech organizacích se tak sdílí stejné prostředí. Další informace: Nastavení připojení k organizaci Dynamics 365 (online)

Webový portál

 • Gamification teď podporuje několik organizací Dynamics 365 (online) ve stejném klientovi Office 365. Správci her a hráči si při výběru hry, které se chtějí účastnit, mohou zvolit organizaci. Odznáčky a ocenění vycházejí z profilu hráče a sdílejí se ve všech připojených organizacích.

Vyřešené problémy

 • Duplicity v záznamech s daty hráčů občas způsobovaly problém při agregaci. Tento problém je zmírněný tím, že duplicity se teď automaticky odstraňují.

Aktualizace z května 2017

Nové nebo vylepšené funkce

Řešení

 • Zjednodušení kroků aktivace webového portálu Gamification a jeho propojení s Dynamics 365 Další informace: Aktivace Gamification v Dynamics 365

 • Zavedení typu klíčového ukazatele výkonu s názvem Sledování aktivity uživatelů, který umožňuje udělovat body na základě aktivity uživatelů v Dynamics 365

 • Zavedení možnosti Nastavení rozdílu. Jedná se o podmínku udělování bodů pro klíčové ukazatele výkonu, která se zakládá na rozdílu mezi dvěma atributy.

 • Zavedení nastavení Chování skóre, které umožňuje nakonfigurovat, kdy se pro konkrétní klíčový ukazatel výkonu udělují body. Standardně se body vždy přiřazují na základě aktuálního stavu záznamu. Další informace: Konfigurace a úprava klíčových ukazatelů výkonu v Dynamics 365

Webový portál

 • Přidání pozadí pro streamování na TV

 • Aktualizované možnosti pro nastavení hry a pro vytváření a úpravy streamování na TV

Vyřešené problémy

 • Zvýšení spolehlivosti synchronizace uživatelských dat mezi Dynamics 365 a Gamification

 • Zvýšení spolehlivosti odesílání dat klíčových ukazatelů výkonu do Gamification