Seznámení s rolemi zabezpečení, které se v Gamification používají

Tím, že správci uživatelům přiřazují licence, udělují uživatelům oprávnění pro určité aplikace. Uživatele z Azure Active Directory není možné pro Dynamics 365 – Gamification povolit, pokud nemají přiřazenou licenci na Dynamics 365 (online). První uživatel, kterému správce v Dynamics 365 (online) přiřadí roli zabezpečení Správce klíčových ukazatelů výkonu, musí nastavit spojení mezi Gamification a Dynamics 365 (online). Uživatel, který Gamification úspěšně aktivuje, se v Gamification stává prvním komisařem. Tohoto uživatele nesmíte odstranit, dokud oprávnění komisaře nepřiřadíte dalším uživatelům.

Dostupné role zabezpečení

Oprávnění ve hrách vyplývají výhradně z rolí zabezpečení, které má uživatel v Gamification přiřazené. Dostupné role zabezpečení popisuje terminologie Gamification.

Další informace o oprávněních dostupných rolí zabezpečení najdete v následující tabulce.

Oprávnění Komisař Správce hry Uživatel
Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online) Ne* Ne* Ne*
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení Ano Ne Ne
Nastavování a pořádání her v Gamification Ano Ano Ne
Správa her se streamováním na TV v Gamification Ano Ano Ne
Aktualizace skóre her v Gamification pomocí Bodového skóre v Excelu Ano Ano Ne
Plánování týdenních nebo jednorázových e-mailů Ano Ano Ne
Vytváření týdenních ocenění, která pomáhají udržet angažovanost hráčů a fanoušků Ano Ano Ne
Sestavování a správa fantasy týmů v Gamification Ne Ano** Ano
Publikování příspěvku do Provokativních hlášek v Gamification Ano Ano Ano
Porovnání s ostatními hráči v žebříčku Gamification Ano Ano Ano

* Možnosti správy Gamification vyplývají z oprávnění Dynamics 365 (online) a je zapotřebí role zabezpečení Správce klíčových ukazatelů v Dynamics 365 (online). Informace o roli zabezpečení Správce klíčových ukazatelů výkonu v Dynamics 365 (online) najdete v článcích Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online) a Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online).

** Správce hry se může zapojit jako fanoušek nebo hráč do hry, kterou nespravuje.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Přehled pro hráče a fanoušky v Gamification
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení