Seznámení s rolemi zabezpečení, které se v Gamification používají

Tím, že správci uživatelům přiřazují licence, udělují uživatelům oprávnění pro určité aplikace. Uživatele z Azure Active Directory není možné pro Dynamics 365 – Gamification povolit, pokud nemají přiřazenou licenci na Dynamics 365 (online). První uživatel, kterému správce v Dynamics 365 (online) přiřadí roli zabezpečení Správce hry, musí nastavit spojení mezi Gamification a Dynamics 365 (online).

Dostupné role zabezpečení

Gamification poskytuje tři role zabezpečení:

  • Komisař: Správci řešení a webového portálu Gamification. Uživatel, který Gamification úspěšně aktivuje, se v Gamification stává prvním komisařem. Ze všech uživatelů ve službě Azure Active Directory s rolí Globální správce nebo Správce služby Dynamics 365 se navíc v Gamification stanou komisaři potom, co se přihlásí k portálu Gamification.
  • Správce hry: Správci her vytvářejí a pořádají hry v Gamification. Aby se z uživatele stal správce hry, musí mu správce Dynamics 365 (online) přiřadit v Dynamics 365 (online) roli zabezpečení Správce hry.
    Pokud používáte verzi řešení starší než 2018.2.11, musí správce rovněž vybrat možnost Odeslat uživatele v Gamification > Nastavení.
  • Uživatel: Výchozí role zabezpečení všech uživatelů připojené organizace Dynamics 365 (online). Správci her a komisaři mohou uživatele přidávat do her jako hráče nebo fanoušky.

Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních v Dynamics 365 Customer Engagement

Další informace o oprávněních dostupných rolí zabezpečení najdete v následující tabulce.

Oprávnění Komisař Správce hry Uživatel
Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online) Ne* Ne* Ne*
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení Ano Ne Ne
Nastavování a pořádání her v Gamification Ano Ano Ne
Správa her se streamováním na TV v Gamification Ano Ano Ne
Aktualizace skóre her v Gamification pomocí Bodového skóre v Excelu Ano Ano Ne
Plánování týdenních nebo jednorázových e-mailů Ano Ano Ne
Vytváření týdenních ocenění, která pomáhají udržet angažovanost hráčů a fanoušků Ano Ano Ne
Sestavování a správa fantasy týmů v Gamification Ne Ano** Ano
Publikování příspěvku do Provokativních hlášek v Gamification Ano Ano Ano
Porovnání s ostatními hráči v žebříčku Gamification Ano Ano Ano

* Možnosti správy Gamification vyplývají z oprávnění Dynamics 365 (online) a vyžadují roli zabezpečení Správce hry v Dynamics 365 (online). Další informace o roli zabezpečení Správce hry v Dynamics 365 (online): Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online) a Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)

** Správce hry se může zapojit jako fanoušek nebo hráč do her, které nespravuje.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Přehled pro hráče a fanoušky v Gamification
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení