Vytváření marketingových šablon s aktivitou pro dlaždice aktivit

Dlaždice aktivity umožňuje cestě zákazníka generovat záznam aktivity (například telefonní hovor, úkol nebo schůzka), přidružit aktivitu ke každému kontaktu, který vstoupí do dlaždice, a přiřadit každou aktivitu uživateli řešení Dynamics 365 pro následné zpracování. Každá dlaždice aktivity používá marketingovou šablonu s aktivitou k definování typu a podrobností aktivit, které generuje.

Pokud chcete zobrazit, upravit nebo vytvořit marketingovou šablonu s aktivitou, přejděte do některé z následujících oblastí podle typu nastavované aktivity:

  • V případě aktivit typu telefonní hovor přejděte na Šablony > Marketingové šablony s aktivitou telefonního hovoru.
  • V případě aktivit typu úkol přejděte na Šablony > Marketingové šablony s aktivitou úkolu.
  • V případě aktivit typu schůzka přejděte na Šablony > Marketingové šablony s aktivitou schůzky.

Ve všech případech přejdete na seznam obsahující šablony vybraného typu. Seznam zahrnuje běžné ovládací prvky pro vyhledávání, řazení a filtrování seznamu a pro přidávání nebo odebírání šablon.

Všechny typy marketingových šablon s aktivitou mají následující povinná nastavení:

  • Jméno: Jedná se o název, který se zobrazí při přiřazování šablony k dlaždici aktivity.
  • Vlastník: Jedná se o uživatele Dynamics 365, který vlastní šablonu. Uvědomte si, že uživatele, kterému je aktivita přiřazena, určují nastavení pro dlaždici, která používá šablonu.
  • Předmět: Jedná se o předmět, který se zobrazuje v každém záznamu aktivity generovaném pomocí této šablony.

Další nastavení pro marketingové šablony s aktivitou se liší podle typu aktivity a stejně jako Předmět jsou ukládána společně s každou aktivitou generovanou pomocí šablony. Tato další nastavení jsou mapována na nastavení používaná samotnými záznamy aktivit.

Viz také

Generování aktivit z cesty zákazníka
Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Dlaždice akcí