Návrh digitálního obsahu

Řešení Dynamics 365 obsahuje pokročilého návrháře digitálního obsahu pro vytváření, nastavování stylu a zobrazování náhledu různých typů digitálního obsahu, který můžete produkovat a spravovat pomocí tohoto systému. Mezi tento digitální obsah patří:

Návrhář je vybaven rozhraním podporujícím přetahování a umožňuje vytváření návrhů a práci s návrhy. Nabízí také volitelný editor kódu HTML pro přímou práci s kódem a náhledový nástroj, který umožňuje zobrazit vzhled vašeho návrhu v různých provedeních a orientacích.

Návrhář se přizpůsobí aktuálnímu kontextu (e-mail, cílová stránka atd.), aby poskytoval pouze ty prvky návrhu a nastavení, které se týkají tohoto kontextu. Základní funkce však zůstanou stejné. Poskytuje také „režim cizího obsahu“, který je aktivován po vložení kódu HTML z aplikace třetí strany přímo do editoru kódu HTML. V takovém případě návrhář nepozná, který typ obsahu navrhujete, a proto skryje funkce specifické pro určitý kontext a poskytne obecnější rozhraní pro navrhování.

Toto téma poskytuje obecné pokyny pro práci s návrhářem ve všech kontextech. Další informace o tom, jak se návrhář přizpůsobí různým specifickým kontextům, a podrobnosti specifické pouze pro jeden určitý kontext najdete v tématech uvedených v seznamu s odkazy na začátku tohoto úvodního textu.

Zahájení volbou šablony

Většina nešablonových entit, které poskytují návrháře obsahu, také podporuje šablony, takže když poprvé vytvoříte marketingový e-mail, stránku nebo formulář, budete požádáni o volbu šablony.

Okno Výběr šablony e-mailu

Výběr šablony poskytuje mnoho ovládacích prvků pro vyhledávání, řazení a filtrování šablon. Tyto ovládací prvky použijte k vyhledání šablon, které mohou vyhovět vašim požadavkům. Poté jednu šablonu vyberte, čímž zobrazíte její náhled a další podrobnosti v oblasti Náhled. Po nalezení vhodné šablony zvolte Vybrat. Šablona se použije pro váš nový návrh.

Zvolená šablona zahájí váš návrh stanovením následujících parametrů:

 • Rozložení sloupců: Nastavuje základní rozložení, například s jedním sloupcem, se dvěma sloupci atd. K případné pozdější změně tohoto nastavení bude nutné použít editor kódu HTML, protože grafický editor neposkytuje nástroje pro změnu rozložení sloupců.
 • Typ stránky nebo formuláře: Pokud vytváříte marketingovou stránku nebo formulář, pak toto nastavení informuje, jestli se jedná o stránku centra odběrů, stránku přeposlání příteli nebo cílovou stránku, a určuje základní funkce stránky nebo formuláře.
 • Vzorový návrh a ukázkový obsah: Některé šablony již zahrnují základní prvky návrhu, jako jsou loga, typografie, paleta barev, ukázkový obsah a další. Jiné šablony poskytují prázdnou stránku, která obsahuje pouze typ stránky a rozložení sloupců. Vzorový návrh a ukázkový obsah můžete při úpravě a navrhování stránky libovolně změnit.

Po výběru šablony návrhář zobrazí obsah vybrané šablony a umožní vám začít ho upravovat. Nové e-maily, stránky nebo formuláře se vytvoří jako prosté kopie šablony, takže žádné vámi provedené místní změny neovlivní šablonu a žádné budoucí změny šablony nebudou mít vliv na cokoli, co jste na základě této šablony již vytvořili.

Práce s návrhářem

Po většinu času, který strávíte vytvářením marketingového e-mailu, stránky nebo formuláře, budete pomocí návrháře nebo editoru kódu HTML přidávat obsah, konfigurovat prvky návrhů, načítat obrázky, aplikovat styly apod.

Panel nástrojů návrháře a oblast obsahu

Návrhář je vybaven panelem nástrojů a oblastí obsahu. Panel nástrojů poskytuje několik základních příkazů a tři navigační karty (Návrh, HTMLNáhled), které určují, co se zobrazí a jaké operace budete moci provádět v oblasti obsahu.

Používání grafického návrháře

Volbou příkazu Návrhář na panelu nástrojů návrháře otevřete grafického návrháře. Ten vám umožní sestavit a navrhnout obsah zcela bez použití jakéhokoli kódu. Ve většině případů nebudete vůbec muset přejít do zobrazení HTML, pokud nebudete sami chtít.

Plátno a sada nástrojů návrháře

Grafický návrhář poskytuje upravitelný náhled (plátno), ve kterém můžete vybrat, upravit nebo odebrat obsah, a sadu karet pro přidávání prvků návrhu a práci s návrhem:

 • Sada nástrojů: Pokud chcete přidat nový prvek návrhu, přetáhněte odsud požadovaný prvek na příslušné místo na plátně. Každý prvek návrhu zastupuje určitý typ obsahu, například prvek textu, obrázek nebo vstupní formulář. Nastavení a funkce jednotlivých prvků návrhu se liší podle typu.
 • Vlastnosti: Většinu prvků návrhu je třeba nakonfigurovat, aby byly funkční. Pro obrázek musíte například zvolit soubor obrázku, pro formulář záznam marketingového formuláře a pro tlačítko text a cíl. Když přidáte nový prvek návrhu, bude automaticky vybrán a otevře se jeho karta Vlastnosti, abyste ho mohli nastavit. Pokud chcete nakonfigurovat nebo překonfigurovat libovolný prvek návrhu, který se již nachází v návrhu, nejprve ho vyberte a poté otevřete kartu Vlastnosti.
 • Styl: Tato nastavení použijte k výběru barvy, mezer a dalších grafických možností pro celý návrh.

Další informace: Referenční informace k prvkům návrhu

Práce přímo v kódu HTML

Pokud upřednostňujete práci přímo s kódem HTML, otevřete kartu HTML návrháře. Tento přístup vám umožňuje upravit několik vlastností, které nejsou v grafickém editoru dostupné, nebo vložit kód HTML, který jste vytvořili pomocí nějakého jiného programu. Můžete také vytvořit nové funkce přidáním pokročilých skriptů a nastavení stylu. Pokud například navrhujete marketingovou stránku, můžete napsat skripty, které implementují následující funkce:

 • Změna vlastností jednoho pole (nebo formuláře) na základě hodnot jiného pole, například:
  • Nastavit pole Číslo zákazníka jako viditelné pouze v případě, že parametr Existující zákazník má hodnotu pravda
  • Nastavit pole Číslo zákazníka jako povinné, pokud má parametr Existující zákazník hodnotu pravda
  • Vymazat pole adresy Kraj, pokud dojde ke změně v poli Země
  • Změnit hodnoty v seznamu Kraj podle zvolené země
  • Změnit styly polí tak, aby byla viditelná, povinná atd.
 • Přidání vlastního ověřování hodnot polí (buď při odesílání formuláře, nebo při změně hodnoty pole), například požadavku, aby pole Číslo zákazníka obsahovalo pouze šest číslic
 • Provedení akcí v načteném nebo odeslaném formuláři, například:
  • Ve výchozím nastavení skrýt určitá pole
  • Deaktivovat tlačítko odeslání, dokud nebudou vyplněna veškerá povinná pole
  • Nastavit hodnoty polí na základě hodnot předaných při volání adresy URL
  • Nastavit hodnoty polí na základě hodnot předaných při volání adresy URL

Při úpravách na této kartě buďte opatrní, protože grafický editor očekává určité typy značek, aby mohl implementovat prvky podporující přetahování. Bez těchto značek již nebudete moci upravovat prvky návrhu a možná je dokonce narušíte. Další informace: Ke zpřístupnění funkcí návrháře v e-mailech, stránkách a formulářích se používají vlastní atributy

Editor kódu HTML poskytuje několik praktických funkcí pro úpravu kódu, jako je barevné zvýrazňování syntaxe a číslování řádků. Můžete také použít formátování pro přidání konců řádků a odsazení, aby byl kód lépe čitelný. To provedete kliknutím na pravé tlačítko myši kdekoliv v editoru a volbou Formátovat dokument z kontextové nabídky.

Zobrazení náhledu návrhu

Přestože editor podporující přetahování poskytuje náhled s možností úprav, je tento náhled stále jen přibližný a zobrazení představuje řadu kompromisů, které zohledňují jeho editační funkce. Pokud chcete získat lepší představu o vzhledu svého návrhu, přejděte na kartu Náhled návrháře.

Výběr režimu náhledu

Pomocí tlačítek v levém sloupci karty Náhled můžete zjistit, jak bude váš návrh vypadat na obrazovkách různých velikostí a orientací, například na desktopu, tabletu otočeném na šířku nebo mobilním telefonu otočeném na výšku. Na náhledu se také projeví přizpůsobivé funkce návrhu integrované do mnohých šablon. Náhled však nespustí žádné vlastní skripty, které jste případně přidali (například pro ověřování údajů zadaných do formuláře).

Poznámka

Navrhování marketingových e-mailových zpráv může být obtížnější než navrhování webových stránek, protože tyto zprávy obvykle obsahují dynamický obsah a e-mailoví klienti se mnohem více liší, pokud jde o způsob vykreslování HTML. Z tohoto důvodu řešení Dynamics 365 poskytuje několik doplňkových funkcí pro zobrazování náhledu e-mailů, které nejsou dostupné pro marketingové stránky nebo formuláře. Patří mezi ně záznamy ukázkových kontaktů, volba nastavení obsahu a pokročilý náhled zpráv ve schránce. Další informace: Kontrola práce pomocí náhledů a testovacích odeslání

Viz také

Usnadnění a klávesové zkratky
Referenční informace k prvkům návrhu
Příprava marketingových e-mailových zpráv
Práce s šablonami e-mailů, stránek a formulářů
Vytváření a nasazování marketingových stránek
Usnadnění a klávesové zkratky
Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu