Plánování a správa akcí

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Živě pořádané akce a webináře jsou často mimořádně důležitým prodejním a marketingovým kanálem, ale připravit je, realizovat a navázat na ně může být velmi složité. Funkce správy akcí v řešení Dynamics 365 vám usnadní každý krok cesty od počátečního plánování a sestavení rozpočtu přes propagaci a publikování, registraci účastníků a vysílání webináře až po závěrečnou analýzu, vygenerování zájemců a vyhodnocení návratnosti investice.

Mezi hlavní funkce správy akcí patří:

 • Funkce pro bezproblémovou správu kontaktů, registrací a účastníků v jednom systému
 • Obchodní procesy, které provedou uživatele základními kroky plánování akcí
 • Správa přednášek, zaměření přednášek a přednášejících
 • Správa vstupenek pro účastníky, které poskytují přístup na konkrétní přednášky nebo přednášky s určitým zaměřením
 • Správa míst konání pro sledování budov, místností a dispozicí místností
 • Logistika hostů pro registraci hotelů, přidělování pokojů a rezervace
 • Sledování sponzorů a jejich sponzorství pro jednotlivé akce
 • Vytváření webinářů a přenosů s metrikami účasti (ve spolupráci se špičkovým poskytovatelem webinářů ON24)
 • Kontrola historie účasti každého kontaktu, včetně akcí a přednášek, kterých se zúčastnil
 • Integrace průzkumů Hlas zákazníka
 • Web akcí vybavený úplnou sadou funkcí, který můžete publikovat a jehož součástí jsou:
  • Samoobslužná registrace účastníků
  • Důležité podrobné informace o všech publikovaných akcích, včetně názvu akce, místa konání, vstupenek, plánu přednášek a přednášejících
  • Všechny informace získané přímo ze záznamů plánování akcí řešení Dynamics 365, včetně automatických změn na webu akcí v případě jejich aktualizace.

Pokud chcete vytvářet, zobrazovat nebo upravovat akce a všechny záznamy související s akcemi, přejděte v řešení Dynamics 365 do pracovní oblasti Akce, kde můžete vytvořit novou akci. Záznam této akce se pak stává výchozím bodem pro přidávání dalších typů záznamů a informací, které potřebujete k plánování, publikování, propagaci a analýze této akce. Stejně jako mnoho typů záznamů v řešení Dynamics 365 poskytuje i záznam akce přizpůsobitelný pracovní postup obchodního procesu, který uživatele provádí jednotlivými kroky procesu.

Další části pracovní oblasti Akce můžete použít k práci s určitými typy záznamů, které se týkají plánování akcí, jako jsou logistika, přednášky, účastníci, sponzoři a další. V závislosti na tom, co právě děláte, můžete mít přístup ke všem těmto typům záznamů, když pracujete s nadřazeným záznamem akce, nebo můžete přejít do oblasti vyhrazené pro konkrétní typ záznamu, ve které budete pracovat pouze s příslušným typem záznamu, nebo můžete pracovat s více akcemi současně.

Po vytvoření a přizpůsobení všech záznamů akce, přednášek, zaměření, přednášejících a vstupenek pro příslušnou akci jste připraveni publikovat akci na webu akcí, na kterém si účastníci mohou přečíst informace o akci a zaregistrovat se na ni. Otevřete záznam akce a změnou jeho stavu publikování na Ostrý provoz publikujte záznam na webu akcí.